Keltové

5. dubna 2008 v 13:39 |  DĚJEPIS
Keltové
Keltové, neboli Galové, jak se jim říká, byli skupinou indoevropských kmenů, jejichž počátky sahají k mladobronzové kultuře popelnicových polí mezi Čechami a tehdejší Francií. Počátky rozšiřování Keltů po Evropě se datují přibližně k 5.- 4. století před naším letopočtem, kdy můžeme s jistotou doložit expanzi keltských skupin v severozápadních Alpách. Ve 4.-3. století před naším letopočtem ovládali postupně Itálii, Karpatskou kotlinu, Balkánský poloostrov a Malou Asii. Po omezení moci se pak soustředí hlavně ve střední Evropě. Stali se důležitou etnickou částí pro vznik anglických a francouzských národů. Vytvořili vyspělou laténskou kulturu, jakož i ve vynálezech předběhli svoji dobu, když keltská společnost využívala nástroje, jako mlýnek na obilí, rychlý hrnčířský kruh či v zemědělství radlice. Již roku 390 př.n.l. Keltské kmeny pod vlivem přelidnění starých sídlišť a pod nátlakem germánského ohrožení opouštějí Podunají a Porýní a postupují směrem do horní Itálie. Po obsazení některých měst se Keltové usazují v Pádské nížině, která se tak stává východiskem pro jejich další expanze. Po prvních srážkách mezi Kelty, postupujícími ze severní Itálie, a Římany dochází kolem roku 390 př.n.l. k rozhodující bitvě u řeky Allia. Po zdrcující porážce Římanů se Galům pod vedením náčelníka Brenna otevřela cesta k Římu. Porážka Říma umožnila italským kmenům Volsků, Aequů, Etrusků a Herniků sestoupit z Apenin k pobřeží Kampánie. Galové se také zapletli do druhé punské války (218-201 př. n.l.). Při pochodu na Řím Hannibal spoléhal na podporu nespokojených římských spojenců, ale v tomto směru se přepočítal. Na jeho stranu se přidaly jen některé italské kmeny a v severní Itálii Galové, ale venkovské obyvatelstvo ho nevítalo. Hannibal se tak dostal v Itálii do izolace. Dalším střetnutím pro Kelty byla Galská válka proti Gaiusovi Juliusovi Caesarovi. V té v letech 58 - 51 př. n.l. dobyl Galii až k řece Rýnu. Události těchto let zapsal Gaius Julius Caesar do své knihy Zápisky o válce galské. Výsledkem těchto bojů bylo začlenění Galie do Římské říše. Novou hranicí, která však byla stále ohrožována ze strany svobodných germánských kmenů, se stává řeka Rýn. Na přiložené mapě jsou pak znázorněny galské kmeny ( napsané červeně ) v okolí Paříže a Caesarovo tažení k dobytí Galie ( modré šipky ). Keltská kultura byla považována za jednu z nejvyspělejších až do doby, kdy počátkem našeho letopočtu Římané a Germáni vytlačili laténskou Keltskou kulturu ze střední Evropy. V Británii a Irsku se naproti tomu drželi na svém území a rozvíjeli svoji kulturu dále. V sídlištích, které jsou na svou dobu moderně opevňována, vznikají řemeslné dílny a technicky vyspělá výroba způsobuje, že mizí individuální umělecké pojetí výroby. Keltové také jako jedni z prvních začali razit mince, přičemž vzhled je různý s měnícím se způsobem ražby. Pro všech mince je však typické schematické pojetí, přičemž zobrazení na mincích symbolizují moc a mytologické výjevy. Rozkvět keltské společnosti jako takové byl pozastaven přibližně okolo roku 1 př.n.l. útoky germánských kmenů ze severu. Samotná Galie pak zaniká, když jí její panovník v roce 273, Esuvius Tetricus, zradil před rozhodující bitvou proti římským jednotkám.
//<![CDATA[ &lt;!-- google_ad_client = "pub-7766158119174271"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60; google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text"; google_ad_channel = "9583221120+7862089930"; google_color_border = "FFFFFF"; google_color_bg = "33ccff"; google_color_link = "33ccff"; google_color_text = "ffff99"; google_color_url = "33ccff"; //--&gt; //]]>
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama