Únor 2008

Referát - Rakousko Polsko Maďarsko Rumunsko Bulharsko Slovinsko Chorvatsko Bosna a Hercegovina

24. února 2008 v 12:37 ZEMĚPIS
Rakousko
-rozloha: 84 000 km2
-obyvatel: 7,5 mil.
-hlavní město: Vídeň (2 mil. obyvatel)
-státní zřízení: republika
-podnebí: závisí na nadmořské výšce
-přírodní podmínky: území se skládá z několika obl.: Tyroly, Salzbursko, Horní, Dolní Rakousy
-nížiny: Vídeňská pánev
-řeky: Inn, Dunaj
-jezera: Halstadt
-nerostné suroviny: ropa, zemní plyn, žel. ruda, bar. kovy
-zemědělství: 18% orná půda, převažuje živočišná výroba: chov prasat a ovcí
-cukr. řepa, pšenice, brambory, kukuřice, ječmen, ovoce, zelenina, vinná réva
-průmysl: hutnictví (výroba Fe, Al, oceli), strojírenství, chemický, dřevozpracující, papírenský, potravinářský, elektrotechnický
-města: Linec, Salzburg (nejhezčí město, narodil se zde Mozart), Insbruck (středisko sportu), Vídeň, Graz (Štýrský Hradec)
Slovensko
-rozloha: 49 000 km2
-obyvatel: 5 mil. (80% Slováci, 10% Maďaři, 5% Rómové)
-hlavní město: Bratislava (450 000)
-státní zřízení: republika
-přírodní podmínky: vnitrozemský stát, povrch vz. alpínským vrásněním
-pohoří: nejstarší: Slovenské rudohoří; Tatry, Karpatský oblouk, Beskydy, Malá a Velká Fatra
-nejvyšší bod: Gerlachovský štít
-nížiny: Podunajská, Záhorská, Východoslovenská
-řeky: Dunaj (nejv. přehrada Gabčíkovo), Nitra, Tisa, Váh, Hron, Morava
-nerostné suroviny: ropa, sůl, magnetit
-zemědělství: chov prasat, ovcí a skotu
-cukr. řepa, pšenice, brambory, slunečnice, žito, vinná réva
-průmysl: strojírenství (Trnava, Trenčín, Bratislava), chemický (ropovod Družba, Bratislava, Puchov - gumárny (pneumatiky)), hutnictví železa a oceli (Žďár nad Hronom), dřevozpracující, elektronický, potravinářský
-města: Bratislava (sídlo vys. škol), Košice (240 000, nejvíce průmyslu, těžba magnezitu), Prešov (88 000, oděvní průmysl), Žilina (zbrojnice, tanky), Hlohovec (léčiva)
-jaderné el., vysoká nezaměstnanost, tur. Ruch, z nečištění
Polsko
-rozloha: 313 000 km2
-obyvatel: 39 mil.
-hlavní město: Warszawa (1,6 mil. obyvatel)
-státní zřízení: pluralitní republika
-přírodní podmínky: písečné kosy na severu
-plošiny: Pomořanská jezerní plošina (na jih od Baltu), Mazurská jezerní plošina (zde nejv. jezero: Śniardwy)
-nížiny: Velkopolská, Slezská, Mazovská
-řeky: Visla, Odra
-nerostné suroviny: černé uhlí (Hornoslezská pánev), Cu, S, Zn, Pb, Ag, NaCl
-zemědělství: cukr. řepa, obilniny, brambory, kukuřice, zelenina, chmel, řepka, len
-chov vepřů, skotu, koňů, rybolov
-produkce dřeva na export
-průmysl: strojírenský (výroba dopravních prostředků - lodí, vlaků, žel. vagóny, malý Fiat), chemický (výroba cementu), potravinářský, textilní
-města: bývalé hl. město Krakov a Wroclaw (Vratislav) - hutnický průmysl; Lódz - textilní; Szczecin, Gdansk a Gdyna - přístavy
-tepelné elektrárny (největší v Evropě Belchatów)
Maďarsko
-rozloha: 93 000 km2
-obyvatel: 10,5 mil.
-hlavní město: Budapešť (přes 2 mil. obyvatel)
-státní zřízení: republika
-přírodní podmínky:
-pohoří: Mátra, Bukové hory
-nížiny: Malá a Velká uherská nížina, Podunajská nížina
-řeky: Tisa, Dunaj
-jezera: Balaton (Blatenské jezero)
-nerostné suroviny: bauxit, hn. uhlí
-zemědělství: cukr. řepa, pšenice, kukuřice, kvalitní ovoce a zelenina, vinná réva
-vývoz: masné výrobky, ovoce, zelenina
-průmysl: hutnický, textilní, strojírenský (autobusy Ikarus), chemický, elektronický
-města: Pécs, Gyor (sídlo firmy Ikarus), Szeged, Debrecen, Miskolc
Rumunsko
-rozloha: 238 000 km2
-obyvatelstvo: 23,5 miliónů (90% Bulhaři, 7% Maďaři)
-hlavní město: Bucuresti=Bukurešť (2 milióny obyvatel)
-státní zřízení: republika
-podnebí: vnitrozemské, v západní části středoevropské
-přírodní podmínky:
-pohoří: Východní Karpaty, Jižní Karpaty, Transylvánská vysočina, Západní Hory
-nížina: Valašská (Rumunská) nížina
-řeky: Dunaj, Maruše, Olt, Prut
-nerostné suroviny: zemní plyn, uhlí, železná ruda, ropa, kamenná sůl, barevné kovy
-zemědělství: kukuřice (4. na světe, nejv. v Evropě), ovoce a zelenina
-chov ovcí
-průmysl: strojírenský (traktory, zemědělské stroje, lodě), chemický
-města: Constanta=Konstanta (námořní přístav), Cluj=Kluž, Oradea, Deva, Galati=Galač
Bulharsko
-rozloha: 111 000 km2
-obyvatel: 8,5 mil. (85% Bulhaři, 10% Turci, 5% Cikáni)
-hlavní město: Sofia (1,1 mil. obyvatel)
-státní zřízení: republika
-přírodní podmínky: leží na SV Balkánského poloostrova
-pohoří: Rodopy, Rila (nejv. bod Musala), Pirin, Vitoša, Stará Planina (Balkán)
-nížiny: Hornothrácká, Valašská
-řeky: Dunaj, Marica
-nerostné suroviny: barevné kovy (Ag, Cu, Pb, Zn, Lignit), hn. a č. uhlí
-zemědělství: pšenice, kukuřice, vinná réva, ovoce, tabák, slunečnice
-chov ovcí, skotu a prasat
-průmysl: chemický (výr. hnojiv), výr. cementu, strojírenský (zem. technika), potravinářský (tabák)
-města: říční přístav Ruse, námořní přístav Burgas, Varna
2. největší město Plovdiv
Slovinsko
-rozloha: 20 000 km2
-obyvatel: 2 mil. (88% Slovinci, 3% Chorvati)
-hlavní město: Ljubljana=Lublaň (270 000 obyvatel)
-státní zřízení: 1919 až 1991 součást Jugoslávie, samostatná republika až od 25. června 1991
-přírodní podmínky: přímořský stát
-pohoří: Julské Alpy, Karavanky
-jeskyně: Postojna (nejv. na světě)
-řeky: Sáva, Dráva, Mura
-nerostné suroviny: ropa, uhlí
-zemědělství: obiloviny, ovoce (meruňky)
-průmysl: hutnický, strojírenský (auta), elektrotechnický, textilní, oděvní, farmaceutický, lék. přístroje
-města: Maribor, Celje
Chorvatsko
-rozloha: 56 000 km2
-obyvatel: 5 mil.
-hlavní město: Zagreb=Záhřeb (1 milión obyvatel)
-státní zřízení: 1919 až 1991 součást Jugoslávie, samostatná republika až od 25. června 1991
-přírodní podmínky:
-pohoří: Dalmácie, Dinárské pohoří
-ostrovy: Krk, Hvar, Pag, Korčula, Istrijský poloostrov
-nížiny: Velká nížina uherská
-řeky: Dráva, Sáva
-jezera: Plitvická jezera
-nerostné suroviny: ropa (mezi Drávou a Sávou), uhlí (hnědé i černé), barvené kovy, vápenec
-zemědělství: V. nížina uherská: pšenice, kukuřice, cukrovka
-při pobřeží: fíky, olivy, citrusy
-v nížinách se chová skot a prasata, při pobřeží ovce a kozy
-průmysl: hutnictví železa a barevných kovů, strojírenský (lokomotivy, vagóny, lodě), elektronika, chemický (zpracování ropy), farmaceutický (Zagreb)
-města: nejv. přístav Rijeka, Split, 3. nejv. amfiteátr na světě v Pule, opevněný přístav Dubrovník, Zadar
-cestovní ruch
Bosna a Hercegovina
-rozloha: 51 000 km2
-obyvatel: 3,5 mil. (Muslimové, Srbové, Chorvati)
-hlavní město: Sarajevo
-státní zřízení: 1918 až 1991 součást Jugoslávie, samostatná republika až od 25. června 1991, válka skončila v prosinci 1995
-přírodní podmínky:
-pohoří: Dinárské hory
-řeky: Sáva, Bosna
-nerostné suroviny: velké zásoby dřeva, bauxit, olovo, žel. ruda, hn. uhlí
-zemědělství: kukuřice, pšenice, brambor, ovoce, vinná réva, tabák, olivy
-chov ovcí, skotu
-průmysl: dřevozpracující, hutnický, výr. celulózy, cementu, chemikálií
-města: Banja Luka, Mostar (cestovní ruch)

Pro - Lucku

24. února 2008 v 12:29 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
→Klik

→Klik

Ekologické problémy kolem mě
(Životní prostředí v ČR)
Zamysleme se nad tím, co pro nás vlastně ekologie znamená. Jakou roli hraje tato nauka v životě každého z nás? Odpověď většiny lidí na tuto otázku by mohla znít: "Ekologie existuje, vím o ní". Ujasněme si vše definicí této vědy: Takže ekologie z hlediska biologie: nauka o vzájemných vztazích organismů a o vztazích organismů k prostředí. Filosofie definuje ekologii jako studium vztahů mezi živoucím organismem a prostředím v němž se vyskytuje.
Nikdy nebyly ekologické problémy tak diskutovaným tématem jako v současné době. Tyto problémy se týkají každého z nás. Ať už je to otázka odpadů, ztenčování ozónové vrstvy, znečišťování vodních zdrojů, prostředí, půdy…

Stále více diskutovaná otázka je však skleníkového efektu.
Vždyť jen vypouštěním nebezpečných emisí z tepelných elektráren se zvyšuje průměrná roční teplota za jeden rok o 1 až 1,5 ˚C. Když důsledkem skleníkového efektu roztají všechny ledovce včetně obrovské Antarktidy o zanedbatelném objemu 25 milionů kilometrů krychlových, zvedne se hladina moří a oceánů o nepředstavitelných 72 m. Takže mnoho turistických center, přístavů, ale především obydlených oblastí, by se ocitlo pod vodou. To už je tedy podle mně nad čím přemýšlet.

A to je jen skleníkový efekt. Můžeme jmenovat i změny klimatu, zemětřesení, sopečné katastrofy, tsunami, ale i o katastrofách podmíněných procesy v atmosféře. Ono to vypadá, že například zemětřesení je čistě přírodní činností, ale podle mého názoru se na tom neméně podílí - samozřejmě nevědomky - i člověk.
Měli bychom více chránit životní prostředí , aby i další generace mohli říci:
Měli jsme to ale moudré předky, že chránili přírodu, omezili vypouštění nebezpečných emisí do ovzduší a třídily odpad a umožnili tím nám, i dalším generacím žít v kontaktu se živou přírodou.
Změny v životním prostředí se svými důsledky promítají do celé společnosti, především v sociální oblasti, vznikají zde značné ekonomické škody (především ztráty způsobené zvýšenou nemocností a úmrtností, náklady na kompenzační a nápravná opatření, či snížením objemu a kvality zemědělské, lesní a průmyslové produkce), dochází k destrukci hmotného i kulturního dědictví.
Důsledky negativních faktorů se projevují především v klimatických i mikroklimatických změnách a v kontaminaci potravních řetězců, na jejichž konci zpravidla stojí člověk. Nejzávažnější je vliv životního prostředí na zdraví obyvatelstva. Přestože se od roku 1990 mírně zvýšila průměrná délka lidského života v České republice, lze nadále sledovat růst alergií a nádorových onemocnění. Zanedbatelné není ani narušení psychického zdraví značné části populace. Území, na kterých zdravotní problémy úzce souvisí se stavem životního prostředí, zahrnují většinu velkých měst. Mezi nejpostiženější oblasti patří severní Čechy a severovýchodní Morava, Hradecko-pardubická oblast, Praha, Brno, Plzeň a Mělnicko. Podle údajů z roku 1991 žije v České republice přibližně 2,5 miliónů obyvatel v extrémně a 3,3 milióny obyvatel v silně narušeném životním prostředí (celkem tedy cca 50 % veškeré populace). Zvlášť nepříznivý trend úmrtnosti vykazuje teplický region, Neratovice a Kralupy. V severních Čechách je obecně o 12 % vyšší dětská úmrtnost než na ostatním území. Úmrtností na nádorová onemocnění se Česká republika řadí k předním zemím v Evropě.
Životní prostředí v České republice má za sebou bohužel období,v němž se na jeho čistotu příliš nedbalo a proto je na tom dnes tak,jak je všichni vidíme,totiž špatně. Doba,která se prezentovala snahou o co největší výnosy z dolů a hutí těžkého průmyslu,se projevuje svými důsledky dodnes a tak snaha o zlepšení životního prostředí je provázena často spíše odstraňováním škod minulých, než prevencí škod,které mohou nastat v budoucnosti.V příštím století nám hrozí tzv.Kolaps v důsledku nezměněných trendů a tomu by jsme se měli snažit zabránit dodržováním pravidel,které se dnes postupně začínají zavádět ve vyspělých zemích západní Evropy a Spojených státech.
Jedním z největších problémů životního prostředí České republiky představuje činnost energetické soustavy elektrárenského podniku ČEZ.
Zhoršení ovzduší způsobené tímto podnikem je znatelné především v oblasti severní Moravy a severních Čech,kde jsou v činnosti tepelné elektrárny.Společnost snížila emise určitých plynů dokonce na 1/3 množství z roku 1989,ale ani to se nejeví být dostatečným vzhledem k rostoucí spotřebě a tím i výrobě elektrické energie.
Poslední dobou se začíná enormně zhoršovat kvalita ovzduší ve městech.Toto je způsobeno velkým nárůstem počtu nákladních a osobních automobilů.Tento nárůst je způsoben jednak stránkou objektivní potřeby,tj. potřeby rozvozu materiálu a zboží pro podnikatelské subjekty a jednak stránkou subjektivní,totiž určitou změnou životního stylu většiny obyvatel naší země.Ti pod vlivem evropské kultury začínají používat osobní automobily i tam,kde dříve cestovali městskou hromadnou dopravou,čímž velkou měrou přispívají k výše zmíněnému znečištění.Není to však jen vlivem televizních pořadů,ale také tím,že např. České dráhy omezily a zrušily velké množství spojů a ČSAD jsou na tom velmi podobně a navíc jsou většinou velmi nespolehlivé.I tyto dva faktory by se daly přejít,kdyby zde nebyla ona známá velmi špatná kultura cestování.Z nedávného průzkumu veřejného mínění totiž vyplynulo,že pro většinu lidí je lepší sedět v zácpě v pohodlí svého (někdy i klimatizovaného) vozu,než stát v autobuse na "jedné noze a to ještě ne na vlastní".
Proto každý kdo má vlastní automobil a dostatek finančních prostředků, cestuje raději autem.
Snad v žádném směru nemůžeme situaci našeho životního prostředí označit za dobrou: je buď špatná nebo velmi špatná a v některých regionech je katastrofální.
Naše krajina je devastována, mizí lesy a hynou živočichové. Přímé i nepřímé ekologické škody se odhadují na miliardy korun. Jsme nemocní více než jinde na světě a střední délka života je u nás kratší než ve vyspělých státech, kterým jsme se kdysi rovnali nebo jsme je i předčili.
Proto musíme znovu začínat od začátku a ostatní dohánět. Je důležité, aby lidé začali u sebe, a aby opravdu začali už dnes, je třeba jim to ukázat…
Když stát a vláda nebude nic dělat pro zlepšení a nápravu, jak potom vysvětlíme lidem, jak šetřit životní prostředí?
A navíc v téhle uspěchané společnosti je těžké se zastavit a přemýšlet, jestli výrobek, který si zrovna kupujeme, někomu ubližuje. Když je to ještě k tomu životní prostředí, které většina lidí vnímá jako samozřejmost, o ubližování vůbec nikdo neuvažuje.
Proto si myslím, že by se každý měl zamyslet nejen nad tím co dělá on sám, ale i nad tím co dělá jeho blízké okolí a pokusit se jakkoli zasáhnout proti znečišťování životního prostředí jak v České republice, tak i na celé Zemi…

Zdroj:
Seminarky.cz(Největší databáze studijních materiálů na českém internetu)


Rezistory

21. února 2008 v 19:42 FYZIKA
1.Úvod
V elektrotechnice se používají tzv. rezistory, tj. součástky vyráběné tak, aby měli přesně stanovený odpor.

2. Rezistory
Elektrický odpor (R) vystupující v Ohmově zákoně je v praxi realizován součástkou nazývanou rezistor. Důležitost této součástky vyplývá již ze samotného vzorce pro Ohmův zákon, který říká, že rezistory převádějí proud (I) na napětí (U) a naopak. Jinými slovy při průtoku daného proudu vzniká na rezistoru úbytek napětí přímo úměrný hodnotě odporu. Pokud bychom na rezistor přiložili napětí, protekl by jím proud tím menší, čím větší by byla jeho hodnota odporu. Rezistor je tedy v elektrickém obvodu schopen proud omezovat, což je další z jeho velmi častých aplikací.
Pro odpor elektricky vodivého materiálu platí vztah: R = r

kde r je měrný elektrický odpor (Wm), l je délka vodiče (m) a S plocha příčného průřezu (m2), kterým protéká elektrický proud. Ze vztahu je patrné, že odpor R se zvětšuje s rostoucím měrným odporem a délkou a s klesajícím průřezem.


Rezistory lze dnes nalézt ve formě diskrétní (jako samostatnou součástku) a integrované (v integrovaných obvodech). U obou forem je jejich konstrukce založena nejčastěji na existenci tenké vrstvy materiálu, což vede na relativně velký odpor na jednotku objemu. Nejběžnější diskrétní rezistory využívají uhlíkové a kovové (stabilnější). U vrstvy.integrovaných obvodů se jedná o polovodičový materiál (např. křemík).

3. Značení rezistorů
Značení hodnoty odporu na rezistorech není zdaleka jednotné, což komplikuje výběr rezistoru i požadované hodnoty od různých výrobců. Dřívější způsob se v mnohém odlišuje od značení novějších součástek. Na starších rezistorech můžeme spatřit označení velké T zkratku výrobce TESLA, velké R je symbol odporu. Následuje trojčíslí, které blíže určuje vlastnosti rezistoru. Různí výrobci však značí rezistory různým způsobem. Informace získáme v technických listech, kde nalezneme nejen způsob značení odporu, ale i další potřebné údaje.
Podle velikosti a tvaru využívají výrobci zpravidla jeden ze tří značení odporu rezistorů:
· číselné značení s příponou,
· barevný kód,
· číselný kód.

3.1. Číselné značení s příponou
Základní jednotkou pro značení odporu je 1W. Ostatní se označují obvyklými příponami (násobiteli). Na konci označení může být ještě písmeno značící toleranci hodnoty odporu.

Násobitel Přípona
100 R, J
103 k
106 M
109 G
1012 T


3.2. Barevný kód
Označování rezistorů barevným kódem se využívá především u miniaturních rezistorů, kde rozměry součástky neumožňují vyjádřit hodnotu a toleranci písmenovým kódem. Barevné značení má výhodu ve snadném čtení údajů ze všech směrů a poloh umístění rezistorů, protože je provedeno po celém obvodu rezistoru. Pro určení hodnot jednotlivých rezistorů použijeme kódové tabulky. Značení se skládá ze tří až šesti proužků, kde první proužek je blíže k okraji rezistoru. Navíc poslední proužek bývá až dvakrát širší než ostatní. Označení zahrnuje dvě až tři platné číslice, dále násobitel, výrobní toleranci a případně teplotní koeficient.Postup při určování : Nalezneme první proužek (blíže k okraji) a tam je začátek barevného kódu a odtud se stanoví pořadí proužků k opačnému konci. První a druhý proužek udává dvojčíslí, které patří do číselné řady jmenovitých hodnot. Neříká však nic o řádu, který je rozhodující pro skutečnou velikost odporu. Zjištěné dvojčíslí ale poslouží k jednoduché kontrole správnosti. Ověříme si, jestli se nalezená hodnota skutečně nachází v řadě jmenovitých hodnot. Nenalezneme-li tam naše dvojčíslí, je pravděpodobné, že jsme z nějakých důvodů špatně určili kód rezistoru. Případný omyl, hlavně u druhého proužku, nebývá kritický. Předpokladem však je, že jsme začali určovat od správné strany.Třetí proužek může způsobit hrubý omyl, a to nejen při nesprávném určení barvy. Chybný bývá především matematický přepočet, vinou nesprávného stanovení mocniny. Čtvrtý proužek značí dovolenou odchylku v procentech.1.číslice 2.číslice 3.číslice násobitel
stříbrná 10 -2
zlatá 10 -1
černá 0 0 0 10
hnědá 1 1 1 10
červená 2 2 2 10 2
oranžová 3 3 3 10 3
žlutá 4 4 4 10 4
zelená 5 5 5 10 5
modrá 6 6 6 10 6
fialová 7 7 7 10 7
šedá 8 8 8 10 8
bílá 9 9 9 10 9

3.3. Číselný kód
Tento typ značení se používá pro popis rezistorů SMD určených pro povrchovou montáž. Skládá se ze tří nebo čtyř číslic, kde první dvě respektive tři číslice určují hodnotu odporu a poslední číslice představuje násobitel. Jedná se tedy o obdobu čárového kódu. Rezistory na obrázku mají tedy hodnoty odporu 22 W a 422 kW.4. Závěr
Rezistory jsou nejběžnější součástkou v elektronických zařízeních. Rezistor má nezávisle na pracovních podmínkách a fyzikálních parametrech okolního prostředí, vykazovat čistě reálný elektrický odpor.

zdroj-http://ereferaty.blog.cz/0709/rezistory

hořčík

21. února 2008 v 19:39 CHEMIE
Magnesium - jeho značka je Mg a byl objeven roku 1755. Leží na 12. místě periodické soustavy prvků. Patří mezi nepřechodné prvky II. A skupiny, tzv. kovy alkalických zemin.


Charakteristika - Dva valenční elektrony jeho atomů se nachází v s-orbitalu n s2.
Při slučování s jinými prvky jeho atomy snadno odevzdají tyto valenční elektrony a tvoří kationty Mg2+. Ve sloučeninách vstupují tyto atomy vždy s oxidačním číslem II,
např. MgCl2 - chlorid hořečnatý
Mg(OH)2 - hydroxid hořečnatý
MgF2 - fluorid hořečnatý
MgO - oxid hořečnatý


Výskyt - Hořčík je rozptýlen ve velkém množství v zeminách a rozpuštěn
v mořské vodě. Jeho snad nejvýznamnější zásobárnou je Mrtvé moře,
Izraeli s koncentrací přibližně 36 kg/m3. Produkce hořčíku na celém světě činila v roce 1995 asi 300 000 t, z toho 15 % bylo zpracováno na komponenty. Samozřejmě hořčík coby stopový prvek obsahují potraviny, např. olejnatá jádra, ořechy, zelenina a tvrdší voda.


Vlastnosti - Je to kovový prvek, lehký není ušlechtilý, významný minerál.


Použití - Svou specifickou hmotností (1,8 g/cm3) dosahuje pouze 67-- %
hmotnosti hliníku. Konstrukce z hořčíku, která odpovídá nosností
a tuhostí obdobné konstrukci z oceli, je o 52 % lehčí. Proto přinášejí
nové slitiny a metody zpracování hořčíku uplatnění pro tento nejlehčí konstrukční kov v automobilovém a leteckém průmyslu. Používání hořčíku v těchto průmyslech přináší obrovské úspory pohonných hmot a snížení emise CO2.
Hořčík je též velice významný minerál důležitý pro správnou funkci všech soustav lidského těla. Je nezbytný pro dokonalou činnost nervů, svalů a mnohých enzymů, účastní se též řízení činnosti více jak 300 životně důležitých enzymů. Hořčík reguluje srdeční rytmus a svalové stahy, uvolňuje svalové napětí a navozuje relaxaci. Zlepšuje mentální procesy a navozuje spánek, u starších lidí zlepšuje paměť, úsudek a myšlení. Může taky výrazně zlepšit stav Alzheimerovy nemoci. Pomáhá tělu využívat vitamíny, zejména E a C. Důležitou roli hraje v metabolismu cukru, tuku, nukleonových kyselin a bílkovin, také v procesech tvorby energie a jejího použití. Chrání též proti infarktu.
Je zcela nezbytný k udržení zubní skloviny a zvyšuje odolnost proti kazivosti zubů. Jeho zvláštností je, že pomáhá při zadržování moče.
Jeho nepřátelé jsou diuretika a hlavně alkohol.

Zdroj-http://ereferaty.blog.cz/0709/horcik

Japonsko

21. února 2008 v 19:37 ZEMĚPIS
Japonsko leží na severu východní polokoule.Je to oblast častých zemětřesení protože se zde střetavaj dvě desky zemské kůry.Mezi hlavní japonské ostrovy patří Hokkaido,Honšú,Šikoku a Kjúšú- a tisíce menších.Japonsko z jedné strany omývá Tichý oceán.
Z druhé strany ostrov Hokkaido-Ochotské moře,Honšú- Japonské moře a Kjúšú-Východočínské moře.Průliv Cušima je mezi ostrovem Kjúšú a Cušima,mezi ostr. Hokkaido a Honšú je Cugarský průl. a mezi ostr. Kjúšú a Osumi je průl. Osumi.

ROZLOHA JAPONSKA JE-okolo 375 mil.km2

Přibližně 80% povrchu pokrývají hory a lesy.Hlavním a nejznámějším pohořím jsou Japonské alpy na ostr. Honšú.Na ostatních ostr. se jedná pouze o hory příkré.Největší nížina se rozkládá u Tokijského zálivu jmenuje se Kanto a dále nížina Kansai.Největší hora Japonska je Fudži-san.(3776m.n.m.).

Japonské ostrovy leží v cestě Tropickým bouřím-Tajfunům,ty přicházejí většinou v létě nebo na začátku podzimu.klimatické podmínky jsou velmi složité a jsou způsobeny hornatostí a protáhlím tvarem souostrový.Mezi ostrovem na severu a na jihu (na S Hokkaido a na J Rúkjú)jsou velmi velké rozdíly teplot.
Největší jezero Japonska je Biwa (674km2),nejhlubší je Tazawa(423m)
Japosko je nejvíce bohaté na dřevo,ale dřevo dováží protože si to své šetří.Má také atomové zdroje,vodní i tepelné.Jinak ropu a většinu surovin dováží.
Japonci se převážne živý rybolovem ale také chovají drůbež.Hlavní plodinou je rýže ale pěstují zde také citrusy(mandarinky)pšenici,cukr.třtinu,cukr.řepu.
Japonsko má 124 000 000 obyvatel.Je konstituční monarchie v čele s císařem.Japonci jsou velmi skromní,zdvořilí,uctivý,a hlavně pracovití lidé.Snaží se dosáhnout co nejlepších výsledků už od dětství.Vytvořily si své náboženství -Šintoismus-a uctívají bohyni SLUNCE.
Mimo jiného mají Japonci všestraně vyvinutou kulturu.Mají speciální*divadlo-vněmž mají herci na obličeji masky. *a hudbu.Svět se učí od Japonců především jejich vztahu k přírodě.Z proslulích japonských zahrad se i k nám rozšírilo pěstování bonsaje.Krásou vinyká i japonský způsob úpravy květin-IKEBANA.
Japonsko je hospodářsky nejvyspělejší země Asie.Má vysoce rozvinutý průmysl,služby,zemědělství a nedostatek nerostných surovin a půdy.

zdroj-http://ereferaty.blog.cz/0603/japonsko

amozonské pralesy

21. února 2008 v 19:34 ZEMĚPIS
Zázračné pralesy
Více než 80 procent původních pralesů naší planety bylo už úplně zničeno. Pouhá jedna pětina doposud přežívá. Avšak polovina z toho, co nám ještě zbylo, je nyní ohrožena - díky těžbě dřeva, intenzivnímu zemědělství, důlnímu průmyslu, povodním a požárům.
Deštné pralesy jsou přitom zázračné, z větší části dosud neprobádané ekosystémy, v nichž podle odhadu odborníků žije téměř 90 procent veškerých živočišných a rostlinných druhů naší planety.
Velikost amazonské pánve si lze těžko představit. Vešla by se do ní celá Západní Evropa a většina Spojených Států.Amazonský deštný prales je největší původní prales, který na naší planetě ještě zůstal. Vyskytuje se zde téměř 1000 druhů ptáků a 30 druhů opic. V řece Amazonce žije více než 3000 druhů ryb. Jsou zde dva druhy říčních delfínů a také aligátoři, želvy a neobvykle gigantické vydry. V hlubinách amazonského pralesa se pravděpodobně skrývají úžasné rostliny jejichž účinné látky by člověku mohly pomoci při léčbě nemocí srdce, rakoviny nebo virových chorob typu AIDS.
Amazonie je také domovem pro více než dvacet miliónů lidí. Někteří z nich dosud neměli kontakt s rozvinutým světem a patrně si nejsou vědomi toho, že jejich přežití je nyní v ohrožení.

Odlesňování
Amazonské pralesy jsou dnes káceny neuvěřitelným tempem. Každou minutu je odlesněna plocha odpovídající rozloze šesti fotbalových hřišť. Díky satelitnímu výzkumu máme k dispozici poměrně velmi přesná data. Jen za poslední rok bylo v Amazonii vykáceno 16 838 čtverečních kilometrů pralesa, což je plocha, která se svou rozlohou rovná polovině Belgie. To je 27 procentní nárůst oproti předchozímu roku. Do toho se však nepočítá prales, který padne za oběť požárům.
Odhaduje se, že 80 procent veškeré těžby dřeva v Amazonii je ilegální. Brazílie nemá zdroje ani zaměstnance, kteří by dohlíželi na těžební průmysl. Zvýšení rychlosti kácení pralesů může velmi prospět dostavba Transamazonské dálnice, která začala v roce 1968. Mnoho společností těží dřevo bez povolení, těží se v chráněných oblastech, přičemž dřevo se ilegálně splavuje po řekách přes hranice. Obrovské nadnárodní společnosti z Asie, Evropy a Severní Ameriky se nyní zaměřují zejména na ty nedotčené plochy Amazonie, které ještě zbývají.
Je nutné říct, že v povodí Amazonky káceli lidé lesy, aby získali půdu pro zemědělství už celá léta, ale až do dvacátého století tím krajina příliš netrpěla, protože byla kácena jen malá území. Moderní stroje však dokáží kácet lesy mnohem rychleji a bezohledněji než kdysi ruční stroje. Přitom růst obyvatelstva v jižní Americe vyvolal veliký zájem o půdu vhodnou k obdělávání a dobytkářství. Farmáři zabírají vykácené lesní pozemky, ale po několika letech se půda vyčerpá a farmáři musejí putovat dál.

Sedmdesát procent skončí v drtičkách
Někdy se problém kácení v Amazonii záměrně zlehčuje. Z obrovské plochy pralesů je prý zatím odlesněna pouze malá část. Ale pravda je taková, že od příchodu Evropanů v roce 1500 až do roku 1970 bylo z brazilské části amazonského deštného pralesa vykáceno pouhé 1 procento plochy. Za posledních 30 let však ztráty dosáhly již celých 14 procent! Od ledna 1978 do srpna 1997 (za necelých dvacet let) bylo v Amazonii vykáceno 553 086 čtverečních kilometrů deštného pralesa, což je území větší než celá Francie a sedmkrát větší než Česká republika.
Destrukce pralesa má často nepochopitelný charakter. Těžba pralesních velikánů slouží k výrobě takových dřevěných produktů, jako jsou překližky a řezivo pro stavební průmysl. Neuvěřitelných 70 procent veškerého dřeva je zničeno v drtičkách a skončí jako dřevěný odpad nebo piliny.

Celosvětový problém
Stromy spotřebovávají oxid uhličitý a produkují kyslík. Jejich zničení vede k tomu, že množství CO2 v atmosféře vzrůstá. To je také jedna z příčin globálního oteplování, které jednou možná ovlivní světové klima a i naše životy.
V souvislosti s tím, se v červnu 1992 v brazilském Rio de Janeiru konala konference OSN. Jejím cílem bylo: "Skoncovat s zhoršováním životního prostředí v rámci strategie směřující k podpoře trvalého a ekologicky racionálního rozvoje všech zemí." Akční plán velkého rozsahu nazvaný Action 21 určuje postupy, které je třeba uplatnit při zajištění vyváženého hospodaření s lesy, ochraně ekosystémů atd. Během této konference provedl švédský král Carl Gustaf XVI. symbolické gesto - zasadil strom. Podle washingtonského institutu by bylo třeba toto gest opakovat patnáctimiliardkrát ročně po dobu patnácti let, aby byly napravené škody způsobené kácením lesů.

Čísla kolem Amazonského pralesa
1960 - rozloha činí 7 milionů km2
1980 - zbývá 5,4 milionů km2
1990 - zbývá 4,5 milionů km2
2100 - prales při likvidaci současným tempem zmizí

Zdroj-http://ereferaty.blog.cz/0603/amozonske-pralesy

Třídění odpadu

21. února 2008 v 19:27 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
No a tady vidíte jen nepatrný zlomek odpadu ke třídění.Každý asi ví,co se kam dává,ale můžeme si to zopakovat!Do žlutého dáváme plasty,do modrého papír,do zeleného sklo, oranžové nebo pytle slouží na tetra-pack,do kovošrotu nosíme kovy(i plechovky),dále je biologický odpad,kam patří i pytlík od čaje,prostě vše,co shnije a poslední je odpad komunální,tam patří zbytek a popelnici má každý svoji.Odpad se třídí neumaštění atd.!Kontejnery najdeme na sídlištích a městem nebo obcí určených místech.

Nepál

13. února 2008 v 16:42 ZEMĚPIS
O tomto malém himalájském království Nepálu už bylo vyřčeno tolik chvály, že lze jen těžko vymyslet něco originálního o vší té nádheře, chrámech a pagodách, sněhem pokrytých Himalájích, Yetim. Je to ve skutečnosti země ohromující množstvím různorodých etnických skupin, kombinací věčného sněhu a tropického jihu, to vše doplňuje perfektní architektura, umění a kultura. Nepál je snad jedinou zemí na světě, která může nabídnout každému návštěvníkovi tolik možností. Pro dobrodružné lidi je zde množství tras do nepálských Himalájí k provozování trekkingu a horolezectví. Vzrušující rafting lze provozovat v bílých vodách řek napájených tajícím sněhem z himalájských vrcholů. Jedinečným zážitkem může být jízda na slonu v tropické džungli, pozorování různých druhů zvířat, líných nosorožců a krokodýlů či leopardů a tygrů. Vysoké pagody fascinujícího stavebního slohu a uměleckého zpracování zároveň s původními královskými paláci si snadno získají srdce návštěvníků milujících kulturu. Není divu, že po otevření hranic okolnímu světu v roce 1951 se stal Nepál jedním z nejvýznamnějších turistických cílů na světě.
Historie
Nepál je zemí staré civilizace, jejíž stopy lze sledovat do období několika tisíc let před narozením Krista. Ve své dlouhé a slavné historii zůstal Nepál vždy suverénním a nikdy se nesklonil před cizí mocí. I když byl Nepál modernizován králem Prithvi Narayan Shah ze současné dynastie po sloučení řady knížectví a dobytí údolí Kathmandu v roce 1768, bylo zde mnoho slavných dynastií, které přispěly velkou měrou k suverenitě Nepálu. Ve skutečnosti většina pamětihodností, pagod a buddhistických náboženských staveb (stúp) vznikla za vlády dynastie Malla, tj. ve 12. až 18. století. S pádem vlády Rana v únoru 1951 po slavné revoluci, nastal v Nepálu počátek demokracie. Povstání v roce 1990 nastolilo pluralitní demokratický systém s konstituční monarchií podle nové ústavy z téhož roku.

Zeměpisné údaje
Celková plocha Nepálu zaujímá 147 181 km2. Nepál sousedí s Tibetem - autonomním územím Čínské lidové republiky na severu, indickými státy Sikkim a Západním Bengálskem na východě, Biharem a U.P. na jihu a U.P.na západě. Má protažený obdélníkový tvar o délce téměř 885 km z východu na západ a šířce ze severu na jih od 145 do 241 km. V tomto úzkém pásu existují dramatické topografické i klimatické rozdíly. Nadmořská výška se mění od úrovně moře na jihu až po 8000 m na severu. Podle nadmořsko výšky lze zemi rozdělit do tří regionů:
a) Himalájský region: Tento region leží mezi 4 877 m a 8 848 m, se sněžnou čárou ve výšce kolem 4 877 m. Nachází se zde 8 ze 14 nejvyšších vrcholů světa přesahujících 8 000 m. Jsou to: (1) Mount Everest - (Sagarmatha) - 8 848 m; (2) Kanchenjunga - 8 586 m; (3) Lhotse 8 516 m; (4) Makalu - 8 463 m; (5) Cho-Oyu - 8 201 m; (6) Dhaulagiri - 8 167 m; (7) Manaslu - 8 163 m a (8) Annapurna I - 8 091 m.
b) Mountain region (horský region): Jedná se o nejlidnatější a kulturní část Nepálu. Představuje 64% z celkové rozlohy a žije zde 55% z celkového počtu obyvatel. Terasovité obdělávání půdy doplňuje kouzlo a krásu himalájské krajiny. Nadmořská výška oblasti Churia se mění od 610 m do 1 524 m a horský region Mahabharat se mění od 1 524 do 4 877 m, nejznámější Kathmandu Valley a Pokhara Valley leží v nadmořské výšce 1 350 respektive 850 m.
c) Region Terai: Tento úzký pruh země leží v nejjižnější části země, od východu na západ má 26 až 32 km a průměrná nadmořská výška je 300 m. Jsou zde husté lesy a velmi úrodná zemědělská půda.

Klimatické podmínky
Topografické rozdíly mají velký dopad na klima. Nejjižnější část - region Tarai -leží v tropickém pásmu a má horké a vlhké klima, zatímco zbytek země má typické subtropické podnebí. Himalájský region má od výšek nad 4000 metrů vysokohorské klima s podstatně nižšími teplotami v zimě. Podnebí v Nepálu může být rozděleno následovně (1) březen/květen (jaro), (2) červen/srpen (léto), (3) září/listopad (podzim), (4) prosinec/únor (zima).

Průměrná teplota a srážky v Kathmandu
měsíc: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12
min. teplota 0C: 2,7; 2,2; 6,9; 8,6; 15,6; 18,9; 19,5; 19,2; 18,6; 13,3; 6,0; 1,9
max. teplota 0C: 17,5; 21,6; 25,5; 30,0; 29,7; 29,4; 28,1; 29,5; 28,6; 28,6; 23,7; 20,7
srážky v mm: 47; 11; 5; 5; 146; 135; 327; 206; 199; 42; 0; 1

Oblečení
Oblečení závisí na místě a době, avšak doporučuje se být vybaven jak lehkým letním tak teplým zimním oblečením. V horských oblastech nebo v Kathmandu Valley je teplé oblečení vždy nutností.

Lidé
Nepál má okolo 20 milionů obyvatel zahrnujících různé etnické skupiny, rasy a kmeny. Základní dělení je na Indoíránce, Tibeťany, Mongoly a Tibeto- Barmánce . Tyto skupiny se dále dělí na různé etnické skupiny a podskupiny žijící v různých regionech, nosící rozdílné oblečení a hovořící různými jazyky a dialekty .Obyvatelé indoíránského původu žijí hlavně v TERAI a nižších hornatých oblastech, zatímco Mongolové a Tibeto-Barmánci obývají údolí a střední Himalájský region. Lidé tibetského původu žijí převážně v Himalájském regionu. Všichni jsou známi pod různými jmény jako - Gurungs, Magars, Rais, Limbus, Sherpas, Newar, Tharus, Yadavs, Rajbhansi, Brahamins, Chettris, Thakuris, Ranas, atd., všichni jsou však hrdí na označení Nepálci. Průměrná hustota obyvatel je 132 na km čtvereční. V průměru se dožívají 54,02 roků a průměrná roční porodnost je 2,47 a úmrtnost 107na tisíc narozených dětí.

Náboženství a kultura
Hlavními náboženstvími v Nepálu jsou hinduismus a buddhismus. Kromě těchto dvou zde existuje nízké procento stoupenců islámu, křesťanství a džinismu. Náboženská tolerance je pozoruhodným rysem Nepálu a příslušníci různých náboženských vyznání zde vždy žili a spolupracovali v míru. Podle oficiálního sčítání jsou zde hinduisté a budhisté, muslimové a džinisté, křesťané a ostatní zastoupeni následovně 89,5%, 5,3%, 0,1% a 0,23%. Jedinečnými architektonickými památkami nepálské kultury jsou majestátní chrámy a pagody. Ať se jedná o chrámy nebo pagody, všechny vynikají dokonalým řemeslným zpracováním týkajícím se řezbářské práce, kovotepectví, kamenných soch.

Jazyk
Oficiálním jazykem Nepálu ne nepálština, která používá písmo devnagiri a dále zde existuje řada jazyků a dialektů užívaných různými etnickými skupinami. Ve většině turistických center je rozšířena angličtina.

Ekonomika
Nepál je zemí založenou na zemědělství. Kolem 90% obyvatel je závislých na zemědělských produktech, jakými jsou rýže, pšenice, kukuřice, luštěniny, proso, koření a olejniny, které postačují pouze pro vlastní potřebu. Není zde žádný velký průmysl, pouze malé provozovny s ruční výrobou. Turismus se stává největším průmyslem přinášejícím většinu zisků v zahraniční měně. Představuje 15% státních příjmů a proto se stává vítaným faktorem nepálské ekonomiky.

Zdroj-http://ereferaty.blog.cz

Grafická karta

13. února 2008 v 16:39 INFORMATIKA
Grafická karta je zařízení, které převádí signál z počítače do takové formy, aby jej bylo možné zobrazit na monitoru.
Existuje celá řada grafických karet od nejlevnějších (cca 1200 Kč) až po profesionální s cenami ve výší několika desítek tisíc korun. Záleží jen na použití kterou z nich budete potřebovat. Většina prodejců počítačů nabízí počítačové sestavy vytvořené na základě cen jednotlivých komponentů a vůbec nezohledňuje skutečné potřeby toho či onoho zákazníka. Grafické karty se liší svými procesory, typy a velikostí pamětí, sběrnicí, pro kterou je určena a možnostmi rozšíření.
Sběrnice
Sběrnice v počítači je komunikační kanál, po kterém si jednotlivé komponenty vyměňují data. Sama sběrnice by laika nemusela příliš zajímat, kdyby jich nebylo více druhů a každý druh nebyl zakončen rozdílným typem konektoru pro připojování dalších zařízení, jako je právě grafická karta.
V osobním počítači se nejčastěji setkáte se čtyřmi typy sběrnic: ISA, PCI, VL-Bus, AGP. Máte-li hodně starý počítač (max. třídy 486), pak nezbývá než využívat pouze karet typu ISA. Nachází-li se ovšem ve Vašem počítači už sběrnice typu PCI, pak bude v zájmu rychlosti zvolit kartu právě pro tuto sběrnici. Alespoň trochu slušné počítače jsou vybaveny slotem AGP (akcelerated graphic port), který umožňuje ještě vyšší rychlost a přináší řadu dalších výhod.
Procesor a paměť
V zásadě rozlišujeme dva druhy pamětí: pomalé (RAM, DRAM…) a rychlé (FastDRAM, SGRAM, VRAM, WRAM…) Karty s pomalou pamětí jsou velmi levné, ale stačí jen pro základní využití počítače. Budete-li však pracovat v kancelářských aplikacích a v jednoduchých programech, pak Vám taková karta bohatě postačí. V graficky náročných programech, kde pokud nechcete zbytečně zpomalovat počítač, musí značnou část obrazu spočítat právě grafická karta.
Při nákupu grafické karty se může obchodník zmínit, že jde o 32-, 64-, 128 či třeba 256bitovou kartu. Toto číslo vypovídá o tom, jaké množství grafických dat umí procesor na kartě zpracovat, a tedy do jisté míry i o výkonu. Čím větší počet bitů, tím dokonalejší obraz je karta schopna vytvořit.
Co lze čekat od grafické karty
Možná některým z Vás ještě není jasné, v čem spočívá rychlost grafické karty a k čemu taková rychlá karta je. Tak tedy: Budete-li psát pouze texty, pak příliš rychlou kartu nepotřebujete. Přesto karta nesmí být ani příliš pomalá. I obraz, který vidíte jako statický (nehybný), se ve skutečnosti neustále obnovuje. Slabá karta však neobnovuje obraz dostatečně rychle a obraz pak viditelně bliká, z čehož Vás brzy budou bolet oči. Čím větší obraz používáte, tím pomaleji jej bude karta obnovovat.
Jak kupovat grafickou kartu?
Zkušený odborník na Vás může vychrlit řadu odborných termínů, ale není třeba se zbytečně obávat. Nemáte-li na obraz svého počítače žádné zvláštní nároky, pak je na trhu mnoho karet, které plně vyhoví Vašim potřebám. Standardem v této oblasti jsou karty s velikostí paměti (na grafické kartě, ne na základní desce) 64 až 128 MB. Chcete-li ovšem používat náročnější programy a především pak hry, bude lepší se zeptat na tzv. grafický akcelerátor (také označovaný jako 3D karta). Těch je celá řada a jejich výkony se značně liší. Správnou volbu bude asi lepší konzultovat s odborníkem nebo nahlédnout do některého odborného časopisu, který takovéto karty občas porovnává a vyhodnotí kvality. Obecně se lze řídit radami ohledně procesoru, paměti a sběrnice uvedenými výše.
Velikost paměti omezuje rovněž tzv. rozlišení obrazu. Obraz se skládá z jednotlivých bodů, a čím více těchto bodů je, tím více informací lze zobrazit. Procujete-li s monitorem, který má obrazovku se 14" úhlopříčku, neměli byte používat větší rozlišení než 800 x 600 bodů a k tomu postačí karta s 1 MB pamětí (v trojrozměrné grafice je opravdové minimum 8 MB z důvodu, že na jeden dob se zobrazuje více obrázků (textur), podle kterých se teprve výsledný obraz skládá). 15" monitor už může zobrazit 1024 x 768 bodů, a je tedy už potřeba dvojnásobek paměti.
Některé počítače mají grafickou kartu integrovánu na základní desce. To znamená, že v počítači nenajdete samotnou (vyjímatelnou) grafickou kartu. Takovou desku poznáte podle toho, že konektor pro připojení monitoru se nachází přímo na desce nebo je k ní připojen pomocí plochého kabelu. Nevýhodou integrované grafické karty je to, že ji nelze vyměnit v případě poruchy ani v případě, že potřebujete kartu výkonnější. U kvalitních desek lze však takovou kartu vyřadit z provozu.
Grafická špička pro hráče
Nvidia představila nejvýkonnější řadu grafických karet Geforce4 Ti 4200, 4400 a 4600 která je opravdovou špičkou ledovce a umí až 1,23trillionu operací za sekundu.
Microstar svou novou grafickou kartu osadil nejvýkonnějším čipem řady GeForce 4 Ti . Je jím Ti 4600 (slabší jsou pak Ti 4400 a Ti 4200, lišící se propustností paměti a počtem operací za sekundu. U Ti 4600 je to řádově kolem 1.23 Trillionu). Jádro GPU je taktováno na 300Mhz. Karta je osazena 128 MB DDR(double date rate) SDRAM paměti. Najdeme na ní konektory Video-in, TV-out a DVI-I. Dostupné technologie u tohoto adaptéru: The nfiniteFX Engine (maximální realističnost veškerých efektů), The Accuview Antialiasing (nejlepší technologie pro uhlazování ostrých hran a rozostřených čar), nView Multi-display Technology (dosažení maximální kvality a flexibility při použití více zobrazovacích zařízeních). Microstar G4 Ti4600 obsahuje MSI Live VGA BIOS™ (dva BIOS v jednom čipu, maximálně usnadňující upgrade z internetu). V krabicovém balení grafické karty najdete originální hry No One Lives Forever, Aquanox, Sacrifice a kolekci her 7 in 1 game collection.

Technické parametry:
nVidia® GeForce4 Titanium 4600 Chipset
128MB DDR SDRAM
4X AGP
300MHz taktovací frekvence jádra
konektory: Video-in, TV-out, DVI-I
Intervideo WinCoder v2.0
Intervideo WinProducer v2.0
přibalený software: MSI DVD Player, MSI Live Update Series, MSI VGA Driver, MSI 3D!Turbo Experience
přbaleny hry: No One Lives Forever, Aquanox, Sacrifice, 7 in 1 Games Collection
Supports Windows® 9x, ME, NT, 2000, XP


Porovnání výkonů grafických karet GeForce3
.Nejprve si představíme GeForce3 od firmy ELSA. Karta GeForce3 má na sobe chlazení nejen čipu, ale také DDR pamětí. To je skvělé, protože nám to umožní přetaktovat kartu ze standardních frekvencí 200/460MHz na super 240/530MHz. Nárůst výkonu je celkem znát. Hlavně nám takováto frekvence umožní provozovat 3D hry se zapnutým FSAA 4x4 (Celoobrazovkové vyhlazování 4x4 vzorky) a rozlišením třeba i 1280x1024. Při tomto rozlišení a nastavení se dostanete na dostačujících 40fps (snímku za sekundu).
Frekvence pamětí: 460MHz (230x2 DDR)
Frekvence procesoru: 200Mhz
Frekvence pamětí po přetaktování: 530Mhz
Frekvence procesoru po přetaktování: 240Mhz
Rychlost AGP: 2x nebo 4x
Velikost a typ RAM: 64MB DDR
Podpora: DirectX 8.0 a OpenGL 1.2

Teplo, které karta při zátěži vyzařuje do okolí není nijak extrémní, ale i tak potřebujeme nějaký odvod ven z CASE. Protože 40-50°C vám s celkovou teplotou v CASE by se mohlo negativně projevit na teplotách ostatních součástek.
Perličkou je GeForce3 od firmy WinFast. Tato karta měla o trochu vetší výbavu než předchozí modely. Karta nemá pouze výstup na klasický monitor, ale také obsahuje DVI výstup (na LCD monitor).
Chlazení této grafické karty je podle mě nejlepší ze všech modelů. Napovídají tomu i teploty, které jsme naměřili. Paměti DDR jsou dostatečně kvalitní proto, abychom kartu mohli provozovat na frekvencích 240/530MHz. Na některých krabicích je uváděno, že zrychlení oproti GeForce2 Ultra je až 7x. No nevím, toto tvrzení mi přišlo trochu k smíchu, ale i tak jsou Geforce3 mnohem výkonnější. Hlavně vyšší datová propustnost je na výkonu velice znát.


Frekvence pamětí: 460MHz (230x2 DDR)
Frekvence procesoru: 200MHz
Frekvence pamětí po přetaktování: 530MHz
Frekvence procesoru po přetaktování: 240MHz
Rychlost AGP: 2x nebo 4x
Velikost a typ RAM: 64MB DDR
Podpora: DirectX 8.0 a OpenGL 1.2

Díky opravdu slušnému chlazení, není teplo vyzářené do okolí tak velké. V našich testech bylo nejnižší ze všech raket. I tak jistě odvod tepla nikterak neuškodí.
Všechny testy byly provedeny na systému Windows98. Použita byla sestava Duron 750@1000MHz, 256MB DIMM PC133 RAM, HDD ATA66 30GB. Všechny karty prošli následujícím postupem. Nejprve jsem testovaly v 3D Mark 2001 při základní frekvenci 200/460MHz. Následné přetaktování na hranici možností se standardním chlazením a opět 3D Mark test. Nakonec ještě jednou se zapnutým FSAA 4x4 (celoobrazovkové vyhlazování 4x4 vzorky)
Dalším testem herního 3D výkonu je pochopitelně test v demoverzi hry Quake3. Tyto testy jsou 1) v nastavení FASTEST 2) v rozlišení 1280x1024x32bit 3) FASTEST + FSAA 4x4 a nakonec 1280x1024x32bit + FSAA 4x4. To vše za přetaktovaného stavu karty. Všechny testované karty podali opravdu krásné výsledky. Nicméně, jako je tomu i jinde některé značky zaostávají v jednom a ostatní v druhém. Nemel bych také opomenout, že nejen 3D zobrazení je dobré, ale i v 2D všechny karty podávají opravdu dobrou kvalitu obrazu. A hlavně možnost velkého rozlišení při vysokém kmitočtu.
Hodnocení ELSA
Výkon: 90%
Přetaktování: 80%
Poměr cena/výkon: 70%
Chlazení: 75%
Ovladače: 90%
Instalace: 90%
Verdikt: 82,5%

Výsledky WinFast
Výkon: 90%
Přetaktování: 80%
Poměr cena/výkon: 75%
Chlazení: 80%
Ovladače: 90%
Instalace: 90%
Verdikt: 84%


Výsledky dle taktování
X-Micro: 212/530
Hercules: 236/544MHz
ELSA: 244/530
WinFast: 240/530


Výsledky dle Mark 2001
X-Micro: 4947
Hercules: 5634
ELSA: 5687
WinFast: 5689


Výsledky dle výkonu v demo Quake III
X-Micro: 42,5 fps
Hercules: 42,5
ELSA: 43,8
WinFast: 43

Quadro4
NVidia vydala profesionální verzi GeForce4. Kromě vyšší ceny by se měly vyznačovat lepší podporou pro profesionální aplikace. Aby se nezačalo přirovnávat Quadro4 k GeForce4, neprozradila nVidia přímo frekvence jádra a paměti, ale oznámila něco málo o polygonech za sekundu a FPS v MedMCAD-01 a ProCDRS-03. Nicméně je poměrně jednoduché k novým kartám přiřadit GeForce4: Quadro4 900 XGL - GeForce4 Ti4600, Quadro4 700 XGL a 750 XGL - GeForce4 Ti4400 (velikost paměti je rozdílná: 64 a 128 MB), Quadro4 500 XGL - GeForce4 MX440 a Quadro4 550 XGL - GeForce4 MX460. Byly představeny ještě další dva čipy pro podporu více monitorů. Je to Quadro4 200NVS pro 2 monitory a Quadro4 400 NVS pro 4 monitory. Pravděpodobně jsou oba vybaveny některou alternativou GeForce4 MX.

3D Blaster Ge Force 3
3D Blaster GeForce 3 Titanium 500
Tato karta, jež je zkonstruována pro náročné, využívá technologie od společnosti NVIDIA, jako je herní stroj nfiniteFX(tm), High Resolution Anti-Aliasing(tm) a blesková paměťová architektura, s cílem poskytnout výkon navíc tam, kde jej herní experti potřebují - ve speciálních efektech, při stínování v reálném čase, v objemových efektech a při vysokém rozlišení obrazu. Ve všech oblastech nasazení přidává rychlost zpracování a zkracuje odezvu a s programovým vybavením, které je optimalizováno pro rozhraní DirectX(r) 8.1 a Windows XP se jedná o nestárnoucí řešení. 3D Blaster GeForce3 Titanium 500 je nepřekonatelný herní systém, nabízející špičkovou rychlost a prokreslení detailu spolu s postavami a prostředími nerozeznatelnými od reality. Jedná se o nejlepší výběr z hlediska působivosti obrazu.

3D Blaster GeForce3 Ti200
Ti200 zkonstruovaná pro hráče, kteří vyžadují ekonomické řešení při velkém výkonu, generuje téměř neomezené 2D a 3D efekty. Se svým 32-bitovým barevným a 32-bitovou vyrovnávací pamětí a integrovanými T&L stroji, podporuje jakoukoli kombinaci osvětlení jdoucího z nekonečna, směrového, bodového nebo lokálního, a také samozřejmě ohromné množství interpolací, deformací, stínování v reálném čase, zpracování odrazů prostředí v reálném čase, mapování nerovností atd. Tyto funkce spolu s uživatelsky definovaným zřetězeními a neuvěřitelnou akcelerací vytváří z karty Ti200 centrum nabité energií. Karta je také optimalizována pro rozhraní DirectX(r) 8.1 a Windows XP.

3D Blaster GeForce2 Titanium
Se stroji T&L druhé generace, stínovacím rasterizérem (NVIDIA Shading Rasterizer(tm)) a se šířkou pásma pro přístup do paměti 6,4GB za sekundu tato karta v sobě spojuje výkon a ekonomické řešení. Vytváří světy, které obživnou na obrazovce díky vysokému rozlišení a věrnosti podání zajišťující prokreslení i těch nejsložitějších scén do nejmenšího detailu. Optimalizovaná podpora dalších funkcí, jako je rozhraní DirectX a OpenGL a mapování nerovností na úrovni pixlu jsou dalším přínosem pro její vizuální možnosti.
Zdroj- http://ereferaty.blog.cz

ICQ

13. února 2008 v 16:36 INFORMATIKA
ICQ

Historie
15. listopadu 1996, pouze čtyři měsíce po založení společnosti Mirabilis spatřila světlo světa první verze ICQ. Byla okamžitě nadšeně přijata nejdříve malým množstvím uživatelů, ale brzy si ji oblíbily stovky tisíc lidí po celém světě.
Co je ICQ?
ICQ je program pro komunikaci přes internet. Jeho základ se dá přirovnat k šeptání třeba na xchatu - tj v jednom okně si povídají vždy jen dva lidé. Oproti chatu má mnoho výhod. Je například vidět, kdo z vašich přátel je právě online, člověk se nemusí bát, že mu nějaká zpráva uteče atd... Zpráva se dá odeslat i lidem, kteří jsou právě offline - zpráva se uloží na serveru ICQ a jakmile se dotyčný přihlásí, je mu okamžitě doručena. Jeho velká výhoda je, že jej můžete požívat zcela zdarma. Neplatí se za nic, ani za stažení, ani za registraci.
K používání ICQ je potřeba mít nějakého klienta. Pokud jste na nějakém počítači, kde žádný klient není a vy jej nemůžete nainstalovat, použijte webovou verzi na http://go.icq.com . K této verzi je ovšem potřeba mít nainstalovanou Javu (z 99% tomu tak již je).
Pod pojmem ICQ (z anglického 'I seek you') se určitě každému vybaví hodiny a hodiny živého psaní s kamarády z různých koutů světa a republiky, co však ještě nabízí?

Noví uživatelé sdělovali svým přátelům fakta o ICQ s téměř až náboženským nadšením. Tato řetězová reakce zajistila společnosti Mirabilis největší četnost stažení produktu začínající firmy v historii internetu… Jak napsal Alexander Woodby z Tucows (internetová softwarová knihovna), "ICQ je program, který rozhodně strhl bouři na internetu. Z programu oblíbeného malou skupinou lidí se vyšvihl na pozici vedoucího komunikačního programu dneška". To vyslalo velice jasnou zprávu společnosti Mirabilis, upozorňující na rostoucí potenciál a důležitost kategorie internetového softwaru, kterou právě vytvořili.
Do nového ICQ byla implementována funkce správy žádostí ostatních uživatelů, byly vylepšeny některé další funkce a v neposlední řadě nabízí icq5 ještě více možností, jak ukázat svou individualitu.

Asi největší kus práce tvůrci odvedli na zlepšení hlasové komunikace a přenosu videa. Především hlasová komunikace nebyla příliš silnou stránkou předchozích verzí ICQ, na tomto poli doposud vyhrával program Skype. Ale i přenos videa doznal poměrně značných zlepšení, velmi mile překvapí zejména naprostá plynulost videa, a to i souběžně se zvukem.
Samozřejmě záleží na rychlosti připojení k internetu, ale důležitý pro porovnání je fakt, že tam, kde MSN naprosto selhával (video trhané a navíc velmi nestabilní) nemělo ICQ žádný problém. Vše bylo naprosto plynulé. Hlasová komunikace je také doplněna o funkci Push2Talk, tedy konverzaci stylem walkie-talkie. Jednoduše jde o okamžité hlasové spojení s volanou osobou pouhým stiskem tlačítka (implementovaného přímo do seznamu uživatelů).

Velkého rozšíření se dočkala také podpora prvků ICQ Xtraz. Jde o systém Plutonů, který umožňuje výrazně upravit celý program a nahrávat si stále více nových prvků. Xtraz nám přinášejí například stále větší výběr her, které lze hrát přímo v ICQ (určitě vyzkoušejte třeba Summo Volleybal) a nebo třeba možnost zobrazení vlastního obrázku při komunikaci s přáteli.

A zdaleka nejsme na konci. Do nového ICQ přibyla spousta drobností, které mi na něm vždycky chyběly. Konečně lze nastavit odesílání zprávy klávesou enter (snad jen, proč to trvalo tak dlouho?:)). Příjemná je i kompatibilita ICQ s hrami ve full screen režimu a podpora 2 obrazovek u jednoho počítače. Můžete si vytvořit svůj vlastní status a lze snadno odesílat zprávy více uživatelům.
Podpora vyhledávání v Googlu již neznamená jen search bar, text ve zprávě lze označit a pravým tlačítkem myši jednoduše zadat vyhledávání označeného výrazu.

Oblíbenou věcičkou na ICQ je také posílání souborů přes ICQ, je to celkem jednoduchá a dost často používaná věc, která je přímo součástí základního programu. Takže pokud chcete spolehlivě a co nejrychleji doručit soubor z jednoho počítače do druhého, nic Vám nebrání v tom, abyste použily tuto vymoženost :).
Přes tento prográmek lze také posílat SMSky a to velice jednoduchým způsobem. Napíšete číslo předvolbu do zahraničí předvolbu operátora + číslo mobilního telefonu. Potom Vám už nic nebrání ve veselém posílání textovek na čísla Vašich kamarádů. je 100% jistota, že SMSka dojde.

Zdroj-http://ereferaty.blog.cz/0604/icq

AIDS

13. února 2008 v 16:34 OBČANKA
Co je infekce HIV a onemocnění AIDS ?
V roce 1981 bylo v USA poprvé rozpoznáno nové onemocnění, které později dostalo jméno AIDS. Název onemocnění je zkratkou anglického pojmenování Acquired Immune Deficiency Syndrome, které vyjadřuje podstatu onemocnění. Jedná se o Syndrom získaného imunodeficitu, česky - soubor příznaků, které vedou ke ztrátě imunity, tj. obranyschopnosti organismu. Lidský organismus se tak stává náchylným k řadě dalších infekčních a nádorových onemocnění. V roce 1983 objevili nezávisle na sobě vědecké týmy dr. Gallo v USA a dr. Montagniera ve Francii původce onemocnění AIDS. Je jím virus, který byl nazván HIV - Human Immunodeficiency Virus, což znamená virus způsobující ztrátu obranyschopnosti u člověka. Tento virus napadá v organismu zejména určitou skupinu bílých krvinek, T lymfocytů, v nichž se množí, později je i zabíjí a snižuje tak jejich počet v těle nakaženého člověka. Výrazný pokles počtu bílých krvinek, které hrají důležitou úlohu v obranyschopnosti lidského organismu, vede k selhávání imunity a rozvíjí se v onemocnění AIDS. Člověk nakažený virem HIV nemusí mít dlouhou dobu, třeba několik let, vůbec žádné zdravotní potíže. Tomuto období se říká bezpříznakové nosičství viru HIV. I v bezpříznakovém období může nakažený člověk přenést infekci na další osoby. Přitom sám vypadá a cítí se zcela zdráv a ani jeho partner na něm nic nepozná. Pouze při laboratorním vyšetření na přítomnost HIV je u testovaného zjištěn pozitivní nález, člověk je "HIV pozitivní". Podle současných znalostí nelze s určitostí říci, zda se u všech HIV nakažených osob onemocnění projeví. U velké většiny z nich dojde k rozvoji příznaků průměrně za 10-15 let po nákaze. Jak brzy nebo pozdě dojde k rozvoji onemocnění AIDS ovlivňuje celá řada faktorů, jako je původní úroveň obranyschopnosti, životní styl - vyrovnávání se se stresovými situacemi a výživové návyky. Zásadní úlohu v rozvoji infekce HIV však hraje včasná a účinná léčba.
Každé, i lehké onemocnění, představuje pro organismus určitou zátěž. K rozvoji onemocnění AIDS ze stadia pouhé HIV pozitivity může přispět tzv. reinfekce, tedy příjem další dávky viru HIV do organismu. Proto i HIV pozitivní člověk při sexuálním styku s HIV pozitivním partnerem musí dodržovat zásady bezpečnějšího sexu a používat ochranné prostředky, aby chránil nejen druhé, ale i sám sebe.
V ČR je průměrně ročně nově registrováno 50-60 osob nakažených virem HIV.
Předpokládáme však, že skutečný počet nakažených je asi pět až desetkrát větší.

Jak se virus HIV přenáší ?
Virus HIV je velmi citlivý k zevním vlivům, ničí ho běžné fyzikální a chemické prostředky, např. teplota nad 60o C, běžné dezinfekční prostředky, např. chlorové preparáty. Po zaschnutí virus HIV záhy hyne.
Virus HIV se vyskytuje v tělesných tekutinách, zejména v krvi, spermatu, poševním sekretu a v mateřském mléku. Aby došlo k infekci musí do organismu člověka proniknout určité množství viru HIV, hovoříme o tzv. infekční dávce. Jsou známy pouze tři způsoby přenosu infekce HIV:
Zdroj-

páka

13. února 2008 v 16:33 FYZIKA
Páka je jednoduchý stroj. Skládá se z pevné tyče, která se otáčí kolem pevného bodu nazývaného střed otáčení. Sochor je druhem páky, která se používá k zvětšení sil, kdy se těžká břemena zvedají použitím menších sil. Náklad na jedné straně tyče je zdolán menší silou působící na druhém konci. Říkáme, že taková páka má pozitivní "mechanickou výhodu". Aby toho bylo, dosaženo musí páka splňovat pravidlo,které se uplatňuje při každém zvětšování sil: co se ušetří na vynaložené síle, to se musí přidat na dráze. Abychom například zvedli těžký kvádr, musíme na druhém konci tyče působit po dráze delší, než o kterou se kvádr zvedne. Známe různé druhy pák :

Jednoramennou páku - u této páky je břemeno zavěšeno mezi středem otáčení a působící silou. Taková páka vždy zvětšuje sílu a má dobrou mechanickou výhodu.

Sochor - je typická dvouramenná páka, u které střed otáčení je mezi břemenem a působící sílou. A aby byla mechanická výhoda co největší, musí být břemeno blízko středu otáčení a páka musí být dlouhá.

Ale s pákami se můžeme také setkat v běžném životě, například jako s louskáčkem na ořechy, kleštěmi na cukr nebo také třeba obří klepeto kraba z rodu Uca je jednoramennou pákou.

Zdroj-Koukněte se

Karel Čapek

13. února 2008 v 16:24 ČEŠTINA
Karel Čapek se narodil 9. 1. 1890 v Malých Svatoňovicích, zemřel 25. 12. 1938 v Praze na zápal plic. Narodil se v rodině lékaře Antonína Čapka a Boženy Čapkové rozené Novotné. Své dětství prožil v Úpici, kam se přestěhovala celá rodina v roce 1890. Měl sestru Helenu narozenou v roce 1886, provdanou nejdříve Koželuhovou, po té Palivcovou. Žila v Brně. Umírá v roce 1961. Měl bratra Josefa (1887-1945), který byl významný malíř, grafik, ilustrátor, spisovatel, scénograf a výtvarný kritik. Studoval gymnázium v letech 1901-1905 v Hradci Králové, kde žil u své babičky Heleny. Po té v Brně roku 1905-1907 a pak v Praze od roku 1907, kde žili jeho rodiče. Odmaturoval v Praze na Akademickém gymnáziu v roce 1909. Na FF UK studoval filozofii, estetiku, dějiny výtvarného umění a také francouzskou, německou a anglickou filologii. V r. 1910-11 anglistiku a germanistiku v zimním semestru na univerzitě v Berlíně, kde bydlel s Václavem Vilémem Štechem, a v letním semestru na univerzitě v Paříži, kde bydlel se svým bratrem Josefem. Na FF UK v semináři F. Krejčího přednesl v březnu 1914 svou práci o pragmatismu. V roce 1915 získal doktorát z filozofie.

Nejprve působil jako vychovatel syna hraběte Lažanského, později jako knihovník Muzea království českého v Praze. Konec října 1917 se stal redaktorem Národních listů. Po té přešel do redakce Lidových novin, kde pracoval do konce svého života. V letech 1921-1923 byl také dramaturgem a režisérem Vinohradského divadla. Jako první se stal předsedou PEN klubu.

Když se oženil s herečkou a spisovatelkou Olgou Scheinpflugovou, pobýval v letech 1936-1938 ve strži u Dobříše. Před tím v 20. a 30. letech cestoval po řadě západoevropských zemí.

Měl hodně blízko k T.G. Masarykovi, a proto napsal tři díly o něm: Hovory s T. G. M., Mlčení s T. G. M., Nablízku T. G. M. V 2. pol. 30. let se znovu vrátil k utopicko-fantastickému pohledu na současnost v románu Válka s Mloky, aby poukázal na nebezpečí fašismu a ohrožení evropské demokracie. Ještě naléhavěji se hranice mezi zkázonosnou utopií a realitou zmenšila v posledních dvou dramatech Bílá nemoc a Matka. Mezi nejznámější jeho díla řadíme: Dášenka čili život štěněte, Devatero pohádek, Povídky z jedné kapsy a Povídky z druhé kapsy(jedno vázání), R.U.R., Věc Makropulos atd. Celkem napsal 100 děl, které zahrnovali seminární práce a rozhlasové přednášky.

Karel Čapek je všeobecně uznáván jako jeden z autorských pilířů sci-fi literatury a literatury vůbec. Jeho hlavním zájmem a cílem totiž byl "malý člověk", nikoliv geniální vynálezce, nikoliv velký politik nebo velký vojevůdce, ale prostý, obyčejný člověk. Jeho každodenní život, starosti a radosti. Některé závěry jeho hlavních sci-fi děl - Helena Gloryová ničí recept na výrobu Robotů, v Továrně na Absolutno je rozbit poslední "karburátor", recept na nesmrtelnost mizí v ohni (Věc Makropulos). To, že Čapkovým krédem byl "malý člověk" a stabilita jeho životních jistot, mu nezabránilo v geniálním vykreslení konfliktu člověka a techniky, člověka a společenských dějů. Tím zaujal nezastupitelné místo v galerii autorů sci-fi.

Násilí likviduje hodnoty lidské kultury a projevuje se i ve formě netolerance, kde neguje a ruší základní hodnoty, jakými jsou "právo, svoboda myšlení, rovnost před zákonem, posvátnost lidského života".

Zdroj-http://ereferaty.blog.cz

Mluvnice

9. února 2008 v 21:24 ČEŠTINA
No toto je z knížky (Perličky ze školních lavic-Lumír Polanský) no tak se do ní koukneme
  • český jazyk k nám přinesl Ciril a Metoděj, věrozvěsti ze Soluně.
  • Před příchodem Cirila a Metoděje byli všichni negramotní, protože neuměli číst a psát.A i kdyby uměli, tak nemohli, protože se český jenom mluvilo
  • Cirilice a hlaholice byla první čeština, ale vůbec se jí nepodobala.
  • Za starých časů mluvili kněží v kostele latinsky, takže jim nikdo nerozuměl, ale všichni jim to věřili.
  • Jan hus vynalezl háčky a čárky, ale říkal jim ,,NABODENÍČKO".
  • Než byly vynalezeny háčky a čárky, psalo se spřežkami.Spřežky, to jsou dvě stejná písmena vedle sebe, která se čtou jinak.
  • Staročeština jsou hranatá písmena.
  • Tvrdé ,,y" můžete napsat všude, ale někde to je špatně
  • Když se mluví, tak to není poznat, kde se píše y nebo i , ale když se píše, tak se to poznat musí, abychom nedělali hrubky...
  • Obyčejné chyby v diktátu děláme z nedbalosti a hrubé z neznalosti.
Tak promiňte za chyby...........

sbohem galanečko

2. února 2008 v 18:53 HUDEBKA
Tak toto je nádherá písnička :)

SBOHEM GALÁNEČKO
Hudba i text : Vlasta Redl

Sbohem galánečko já už musím jíti.
Sbohem galánečko já už musím jíti.
Kyselé vínečko kyselé vínéčko,
podalas mi k pítí.
Kyselé vínečko kyselé vínéčko,
podalas mi k pítí.

Scháníš něco??

1. února 2008 v 12:13 Scháním...
Tak tato rubrika je pro ty
kteří něco schání....
Jak to slouží????
Normálně třeba takto -

[1] Kiki

ahojjjjj já schánim jak se dá udělat blog
nevíte to někdo??

(a někdo jí na ten komentík odpoví)

[2] Sisi

jj musíš to udělat tak že nejeeš na stránku www.blog.cz
a tam dáš založit noví blog
jen to vyplníš a je to :D

Tak co napište,...

1. února 2008 v 12:09 Co chcete ještě sem??
napište do komentíků co ještě chcete sem...
týkající se skoli..
No ono to tady asi nebude hned ale
časem se to sem dostane:D