3)Přemysl Otakar II.

29. ledna 2008 v 16:13 |  DĚJEPIS
Přemysl Otakar II. český král

Druhorozený syn Václava I. a Kunhuty Štaufské nebyl ve svém mládí vychováván za nástupce trůnu, ale byl určen k dráze cirkevní. Po smrti staršího bratra Vladislava se však situace změnila. Přemysl jakožto velice ambiciózní mladík zahájil r.1248 odboj proti svému otci. Po řadě vzájemných konfliktů došlo nakonec k usmíření a k vzájemnému kompromisu, jenž se stal základem k následné společné přemyslovské politiky. R. 1252 se Přemysl ani ne dvacetiletý oženil s o třicet let starší Markétou Babenberskou, která mu věnem přinesla Rakousko. Tento výrazně politický akt však pobouřil uherského krále Bélu, který rovněž měl zájem o Rakousy. Vzájemné nesrovnalosti vyvrcholily v červnu 1260 velkou bitvou u Kressenbrunu v níž se setkaly dvě největší armády té doby. Údajně do boje zasáhlo více než 200tisíc mužů. Bitva skončila absolutním vítěstvím Přemysla. Mírové smlouvy s Bélou Přemysl podpořil sńatkem s vnučkou uherského krále Kunhutou, když ještě předtím bylo jeho první manželství rozvedeno. V té době měl však Přemysl již tři nemanželské děti s rakouskou šlechtičnou Anežkou Palceřík. Otakar se zapsal do dějin jako vládce železné pěsti a mohutné energie z čehož mu vznikali nemalé politické problémy doma i v zahraničí. Když se v dubnu 1272 po smrti římského krále Richarda Cornwallského uvolnil říšský trůn vyvstala otázka komu připadne? Otakar spatřil životní šanci a ohlásil kandidaturu na trůn. K obrovskému překvapení byl však kurfiřty zvolen do té doby zcela neznámý a bezvýznamný hrabě Rudolf Habsburský. Když se Přemysl dozvěděl o výsledku volby doslova se rozzuřil a prohlásil ji za neplatnou a opakovaně protestoval u papeže. Řehoř X. , spokojený s výsledkem volby důrazně Přemysla nabádal, aby se smířil se situací. Hned po korunovaci v Cáchách Rudolf prohlásil, že udělá pořádek v říšských lénech a obžaloval českého krále z protiprávního držení Korutan, Štýrska, Rakouska a Chebska. Otakar reagoval zlostně a odmítl zjískané země vydat. Do roka Rudolf zbavil Přemysla pro neposlušnost všech lén, úřadu arcičíšnického a byla nad ním vyslovena říšská klatba. Přemysl i Rudolf sebrali armády a po různých manévrech se octli protivníci u Vídně proti sobě. Když se dvě obrovské armády sešikovaly do rozhodující bitvy propuklo v Čechách povstání šlechty vedené pány z Růže. Na dvou frontách současně český král bojovat nemohl a tak jestli chtěl zachránit aspoń domácí trůn, musel se Přemysl vydat na milost a nemilost Rudolfovi. Přijal v léno Čechy a Moravu a zároveń ztratil veškeré dobyté území. Otakar se vrátil do Čech a tvrdě potlačil odboj zrádné šlechty. Některé dal popravit a ostatní včele se Závišem z Falkenštejna uprchli k Rudolfovi kde našli ochranu. Za současné situace bylo jasné, že musí dojít k rozhodující bitvě mezi Rudolfem a českým panovníkem. Obě nepřátelské strany konaly přípravy ke konečnému střetu. V létě 1278 se oba nepřátelé sešli na Moravském poli. Boj byl domluven na pátek 26. srpna. A tak došlo k jedné z nejtragičtějších bitev v Českých dějinách. Jaký byl přesný průběh bitvy to do dneška nevíme, faktem ale zůstává, že Přemysl bitvu nejen prohrál, ale ztratil v ní i život. Tělo zabitého českého krále, nabalzámované a veřejně vystavené ve Vídni bylo pohřbeno až r.1279 ve Znojmě. Teprve r.1296 byly královské ostatky převezeny do pražského kláštera Na Františku a r.1373 uloženy v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Za pětadvacetiletého panování Přemysla se začal odlišovat sněm a soud, byly založeny zemské desky a vyvrcholilo zakládání královských měst.
Přemysl Otakar II. (* 1233 + 26. 8. 1278) nazývaný též král železný a zlatý. Rakouská šlechta jej prosadila jako svého vévodu. Přemysl to dotvrdil sňatkem s Markétou Babenberskou. Toto manželství však skončilo roku 1260 rozlukou. Manželství bylo bezdětné, ale Přemysl zplodil s milenkou Anežkou z Kuenringu tři levobočky. Jeden z nich, a to Mikuláš, obdržel opavské vévodství. V témže roce Přemysl zvítězil ve válce s Uhry o Štýrsko. Vítězstvím získal i ruku Kunhuty, která byla vnučkou uherského panovníka.
V době největšího rozmachu Přemyslovy vlády spadaly pod jeho svrchovanost české a rakouské země, Štýrsko, Korutany i Kraňsko. Celé soustátí sahalo až k pobřeží Jadranu. Po smrti římského krále Richarda Cornwalleského R. 1272, se rozhodl stát se římským králem a snad i císařem. Spoléhal na podporu papeže, ale to se zmýlil, neboť církev neměla zájem na silném panovníkovi. Od dob posledního silného císaře Friedricha II. náležela papežům zcela výsadní pozice a slaboch na trůně byl pohodlnější než Otakar II. V době volby válčil v Uhrách a tak kurfiřtským právem volit římského krále zplnomocnil bamberského biskupa Bertolda. Nezískal však ani jeho hlas, neboť kurfiřti nahradili český mandát hlasem bavorského vévody, bylo popřeno české kurfiřství a volební výsledek ověnčila svorná jednomyslnost.
Na římský trůn byl zvolen Rudolf Habsburský. To vše vedlo k roztržce mezi Otakarem II. a Římem. Rudolf Habsburský zatím posiloval svou pozici a navazoval kontakty s nepřáteli Otakara II. především v Čechách ( Vítkovci v čele se Závišem z Falkenštejna ), ale i jinde. Otakar II. se rozhodl Rudolfovi čelit, ale v nejkritičtější chvíli propuklo v Čechách povstání šlechty vedené Vítkovci. Pro záchranu domácího trůnu, se musel vydat Rudolfovi na milost a nemilost. 25. listopadu 1276 vjel Přemysl do Rudolfova vojenského ležení před Vídní a sledován bezpočetným davem, poklekl na koleno, aby úhlavnímu nepříteli složil přísahu věrnosti a ztratil vše co za svého života nabyl. Zůstali mu jen dědičné země Koruny české. Musel také slíbit beztrestnost všem šlechticům, kteří svým povstáním jeho pád zapříčinily, to ale nedodržel a vojensky se na ně vrhl. Přemysl začal hledat podporu všude kde se dalo i u nepřátel. Rozhodující bitvu svedl s Rudolfem na Moravském poly ,kde ho zradila česká šlechta a kde 26.8.1278 zemřel.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa


Komentáře

1 s13.sfgame.cz s13.sfgame.cz | 22. listopadu 2012 v 13:04 | Reagovat

:-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama