Referát - 6.třída - Starověký Egypt

18. listopadu 2007 v 11:40 |  DĚJEPIS

Starověký Egypt

Vzhledem ke klimatickým a přírodním podmínkám došlo v Egyptě k podobnému rozdělení jako v Mezopotámii, tedy k rozdělení na Horní a Dolní Egypt.
Kolem roku 3 000 si král Horního Egypta podrobil i Dolní Egypt a dal základ jednotnému státu. Dějiny Egypta byly pro přehlednost rozděleny podle dynastií vládnoucích rodů pocházejících z různých krajů. Dějiny Egypta můžeme rozdělit na období Staré; Střední a Nové říše.
Kamenné stavby podobné jehlanu nazýváme pyramida;pyramidy, podle nich se nazývá i období Staré;staré říše dobou stavitelů pyramid. Za období největšího hospodářského rozmachu Egypta je považována doba Nové říše.
Mezi nejvýznamnější panovníky a stavitele pyramid Nové říše jsou řazeni Thutmos III. a Ramess II. Stejně jako v Mezopotámii hráli i v Egyptě velmi důležitou hospodářskou a náboženskou roli kněží;duchovní, jejich postavení vyplývalo z velkého množství lidmi uctívaných bohů, mocenským protipólem byli otroci, kteří na rozdíl od kněží neměli žádná práva ani moc.
Základem egyptského náboženství byla víra v posmrtný život, proto si také faraóni nechávali stavět pyramidy, v kterých měli uložené vše potřebné k přechodu do říše mrtvých. Jako základ pro posmrtný život bylo pro Egypťany a Egypťanky zachování tělesné schránky zemřelého, proto těla mrtvých mumifikovali, aby zabránili přirozenému rozkladu.
Egypťané také znali písmo, které se nazývá hieroglyfické;hieroglyfy, vyvinulo se z obrázkového písma. V Egyptě díky potřebě mumifikace vzniká nový vědní obor - lékařství. Panovník v Egyptě používal označení faraón a byl uctíván jako Bůh nebo syn Boha. V Egyptě se psalo na papyrus , který rostl při březích Nilu, nakrájel se na tenké proužky, které se slepovaly do dlouhých pásů (svitků).
V Egyptě byly položeny základy věd, např. astronomie, která umožnila vznik kalendáře s celkovým počtem 365 dní v roce.
K první mírové smlouvě v dějinách (mezi egyptským faraónem a králem Chetitů) došlo v období Nové říše za panování Ramesse II.
Pro egyptské malby je charakteristická forma malby - tzv. egyptský kánon, což znamená, že postavy byly zobrazovány z profilu;boku v trochu nepřirozené pozici.

Zemědělství a řemeslo

Nejúrodnějším místem Egypta bylo údolí řeky Nilu. Znalost zemědělství se rozšířila do Egypta z Mezopotámie. Pyramidy jsou obrovské stavby ve tvaru jehlanů. Nejznámějšími stavebními památkami Egypta jsou pyramidy.
Ve 3. tisíciletí př.n.l. vznikaly stupňovité pyramidy, později měly stěny rovné;hladké. Lidé v Egyptě budovali soustavy zavodňovacích;zavlažovacích kanálů.
Egypťané znali hrnčířský kruh a vypalovací pec. Vysokou úroveň v Egyptě měla výroba látek, tedy tkalcovství. Egypťané ovládali tepání kovů, tedy kovotepectví. Egypťané ovládali odlévání kovů, tedy kovolitectví. Pyramidy sloužily jako hrobky faraonů; panovníků;králů.

Společenský život v Egyptě

Egyptské pyramidy sloužily jako hrobky faraonů. Nejznámější a největší pyramidy se nacházejí ve městě Gíza. Egyptské školy vznikaly při chrámu. Egyptské školy mohli navštěvovat chlapci.
Egyptští muži se oblékali do krátké zavinovací sukně. Egyptské ženy nosily střižené dlouhé úzké šaty. Nejoblíbenějším šperkem Egypťanů byl velký límcový náhrdelník zhotovený ze zlata.
Egypťané chodili bosí nebo v jednoduchých sandálech. Egyptští kněží a děti nosili vyholené;holé hlavy, ostatní nosili paruku nebo vlasy zastřižené na ramena. Egyptští muži se holili, líčili se jak muži, tak ženy.

Sjednocení Egypta

Egypt se původně dělil na Horní a Dolní Egypt. V Egyptě vládnul faraon. Faraon byl v Egyptě pokládán za ztělesnění boha, měl neomezenou moc a jeho slovo bylo zákonem. Faraonovi patřila v Egyptě veškerá půda. Slovo dynastie označuje jeden panovnický rod.
Po faraonovi byli nejdůležitější společenskou vrstvou kněží, plnili náboženské úkony. Chrámy byly centrem vzdělanosti;moudrosti;učení.
Základním společenstvím byla v Egyptě vesnická občina. Horní Egypt se nacházel na jihu, tedy na horním toku Nilu. Dolní Egypt se nacházel na severu, tedy na dolním toku Nilu.
V první polovině 3. tisíciletí př.n.l. se pod nadvládou Horního Egypta spojilo celé území Egypta v jeden celek. Zakladatelem sjednoceného Egypta pod nadvládou Horního Egypta byl faraon Meni. Titul faraona se v Egyptě dědil po mužské linii.
Egyptští vojenští velitelé potlačovali nepokoje mezi obyvatelstvem, bránili stát před nepřáteli a vedli výbojné války. Egyptští úředníci byli vybíráni hlavně z řad faraonových příbuzných, nejdůležitější byl vezír, který řídil státní správu. Mezi egyptské úředníky patřili i výběrčí daní, účetní, písaři a správci sýpek.

Stručné dějiny - základní datace a údaje o starověkém Egyptě

Nejstarším obdobím dějin Egypta byla archaická říše, ta spadá do první poloviny 3. tisíciletí př.n.l. Období, kdy byl Egypt silným státem nazýváme Stará říše - druhá polovina 3. tisíciletí př.n.l.
O Střední říši v Egyptě mluvíme od začátku 2.. tisíciletí př.n.l. Nová říše v Egyptě byla ve druhé polovině 2. tisíciletí př.n.l. Období mezi egyptskými říšemi Starou, Střední a Novou se nazývají mezidobí.
Pozdní Egypt se nazývá období dějin samostatného Egypta - 11. - 4. st. př.n.l. Roku 332 př.n.l. dobyl Egypt makedonský král Alexandr Makedonský zvaný Veliký.
Po smrti Alexandra Makedonského se jeho vojevůdce Ptolemaios stal vládcem Egypta. Roku 30 př.n.l. byl Egypt připojen k Římu jako provincie. Poslední egyptskou panovnicí byla známá Kleopatra z dynastie Ptolemaiovců. Egypt byl napaden mořskými národy v době Nové říše. Mořskými národy se nazývají kmeny, které se daly do pohybu koncem 2. tisíciletí př.n.l.
Před vstupem do Egypta vyvrátily mořské národy říši Chetitů v Malé Asii a zpustošily Sýrii a Palestinu. V období Nové říše ovládal velkou část Egypta velekněz boha Amóna.
V 7. století př.n.l. dobyla Dolní Egypt Asýrie. Roku 525 př. n l. se stal Egypt součástí Persie; perské říše. Dynastie, kterou Ptolemaios založil, se nazývá ptolemaiovská. Ptolemaiovská dynastie vládla v Egyptě do roku 30 př.n.l., kdy se stal Egypt součástí Říma; římské říše.

Písmo, pyramidy a zikkuraty

Úvahy o nesmrtelnosti najdeme v sumerské literatuře v eposu o Gilgamešovi. Jako hrobky sloužily pyramidy egyptským králům, kterým se říkalo faraoni. Písmo, ve kterém jeden znak označoval jednu slabiku, se nazývá slabičné písmo. Abeceda, kde každé hlásce odpovídá jeden znak, se nazývá hlásková abeceda.
Seříznutým rákosem se psalo na hliněné tabulky klínovým písmem. Nejznámější egyptské pyramidy se nacházejí v Gíze. Na vrcholu každého zikkuratu stál chrám.
Egypťané stavěli obrovské pyramidy, v Mezopotámii se stavěly terasovité zikkuraty. Jednoduché tvary vzniklé zjednodušováním obrázků se nazývají piktogramy. Později se v Mezopotámii stal ze sumerštiny mrtvý jazyk, který uměli používat jen vzdělanci.

Dar Nilu

U řeky Nil vznikala malá knížectví, ze kterých vznikly dva velké státy - Horní a Dolní Egypt. Ke sjednocení Egypta došlo na počátku 3. tisíciletí před n. l. Egyptské lví sochy s lidskou hlavou se nazývají sfingy .
Lidé se v povodí řeky Nil začali usazovat asi v 6. tisíciletí před Kristem. Horní a Dolní Egypt sjednotil král Horního Egypta, který se nazýval Meni. Konec Střední říše je spojen s vpádem nájezdníků pocházejících z Asie.
Doba vlády ,,stavitelů pyramid,, se shoduje s obdobím Staré říše. Období Staré říše se také někdy nazývá epocha vlády stavitelů pyramid. Největší pyramidu má vládce Staré říše, který se jmenuje Cheops;Chufu. Na Sinajský poloostrov podnikali Egypťané výpravy pro cedrové dřevo. Nejstarší je Džoserova pyramida.

V zemi faraonů, pyramidy

Na konci 13. století podnikaly tzv. Mořské národy nájezdy z pevniny i z moře. Alexandr Makedonský připojil Egypt ke své zemi a jeho nástupci v Egyptě byli Ptolemaiovci. Král Amenhotep IV. neboli Achnaton zrušil uctívání boha Amona;Amóna a zavedl boha Atona. Vládce a válečník Ramses II. byl nucen bojovat s Chetity. Po nástupcích Alexandra Makedonského;Velikého ovládli Egypt Římané.
Egyptskému písmu se říkalo hieroglyfy a dovedlo zaznamenat hlásky i slabiky. V Údolí;údolí králů se nacházejí hrobky ve skálách s mumiemi panovníků. Tělům, která se po smrti nabalzamovala, se říká mumie.
Největší rozmach Egypta proběhl v období Nové říše. Egypťané slepovali svitky z papyrusu , který byl vyroben z rákosu. Úlomkům keramiky, kterými se psalo, se říkalo ostraka.
 

11 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 ebi n. ebi n. | 17. prosince 2008 v 17:21 | Reagovat

Je to dost dobreeee!!!!

2 Markétka Markétka | 11. února 2009 v 19:12 | Reagovat

já ho pouziju newa?je mooc dobrej=)

3 vylttbhoujj vylttbhoujj | E-mail | Web | 29. května 2009 v 13:31 | Reagovat

NbbvsR  <a href="http://tolfaurwaahh.com/">tolfaurwaahh</a>, [url=http://ojacyflikupy.com/]ojacyflikupy[/url], [link=http://gwkcwpkotrfm.com/]gwkcwpkotrfm[/link], http://fwslhfuxbkbv.com/

4 letto letto | 1. listopadu 2009 v 15:47 | Reagovat

Moc hezký ref.+super obrázky !  :-)

5 bůček bůček | 4. prosince 2009 v 16:24 | Reagovat

ježiíšmarjá!!takový blbosti!!kdo by je potřeboval?!
:-!  :-!
Aktuální články-Hannah montana-ta kráva je všude fuj!!!!!!! :-!  fuj!!!!!

6 niekto354 niekto354 | E-mail | 2. ledna 2010 v 19:47 | Reagovat

mna to zaujima :-D  :-D  :-D  :-D

7 jana jana | 8. února 2010 v 16:36 | Reagovat

není tam nic o školách  ???  O_O  O_O

8 Já xP Já xP | 14. listopadu 2010 v 18:53 | Reagovat

no bóže...sem se toho ale dozvěděla... :-?  8-O  :-P

9 terka terka | 25. listopadu 2010 v 19:49 | Reagovat

:-)

10 Wiwi Wiwi | 7. prosince 2010 v 17:56 | Reagovat

Je to super!!!Píšu referát na Egypt a tohle se mi hodí 8-)

11 nwm kdo to je nwm kdo to je | 8. prosince 2010 v 11:39 | Reagovat

je to dost dobrej referát :-D  :-D  :-D

12 neviem meno neviem meno | E-mail | 2. června 2011 v 15:39 | Reagovat

no tak pisu taky o egypte tak se mi to hodi ale inak 8-) :-!  :-x  O_O  [:tired:]  8-O  :-(  ;-)  :-)  :-?  :-)  :-(  ;-)  :-D  8-O  8-)  :-?  :-?  :-x  :-P  :-|  :-!  ???  :D  [:tired:]  O_O

13 Wikinkaáa Wikinkaáa | E-mail | 2. června 2011 v 15:44 | Reagovat

no je to fajn ale mohlo by to byt aj lepse si myslim ale to je len moj nazor niekto to vidi inak..! :-)

14 nnnajdete ma na facebooku nika.francova oslovte ma pica daj sa odjebat vgelmi pekne dakujem pusu vsetkym aj holkam som totiz bysexualka na obe pohlavia nnnajdete ma na facebooku nika.francova oslovte ma pica daj sa odjebat vgelmi pekne dakujem pusu vsetkym aj holkam som totiz bysexualka na obe pohlavia | E-mail | 2. června 2011 v 15:47 | Reagovat

oh oh chcem sex zaplatom za 1hodku 500euro. [:tired:]

15 anchesenpaamon anchesenpaamon | 10. července 2011 v 18:30 | Reagovat

No ne!  :-D Uzasne! :) je tam uplne vsetko a zase to neni ani prepchane! :D

16 Noemi Noemi | E-mail | 29. listopadu 2011 v 17:07 | Reagovat

Není to nejlepší!...Mohli by tam byt napsany jen nejduležitější věci! :-?

17 anonym anonym | 15. prosince 2011 v 19:22 | Reagovat

[5]: O_O  O_O  O_O  O_O  O_O  O_O  O_O  O_O  O_O  O_O třeba ty fracku

18 evík evík | 2. ledna 2012 v 17:21 | Reagovat

[5]:TŘEBA JÁ HO POTŘEBUJU JE TO MOC SUPER REFERÁT :-D  :-D  :-D  :-D  :-D

19 Kája Vrbová Kája Vrbová | E-mail | 9. ledna 2012 v 18:36 | Reagovat

Moc dobré... :-D pomohlo mi to do školy na děják... Fakt dík :-)  ;-)

20 pepa pepa | 10. ledna 2012 v 15:48 | Reagovat

jo dik :-)  :-D  8-O  8-)  8-O  8-O  :-)  :-)

21 josef kořínek josef kořínek | 10. ledna 2012 v 17:21 | Reagovat

máš to pěkní a dík :-)  :-)  :-)  :-)

22 jakub myroniuk jakub myroniuk | 16. února 2012 v 6:16 | Reagovat

[1]:ani ne:D :-!

23 ROSALYN ROSALYN | Web | 22. června 2015 v 3:14 | Reagovat

profi credit půjčka kalkulačka :-)

24 suno suno | 25. ledna 2016 v 19:35 | Reagovat

:-D  :-D  :-D  :-D  8-O  8-)  :-?  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-x  :-)  :-(  ;-)  :-D  8-O  8-)  :-?  :-x  :-P  :-|  :-!  ???  :D  [:tired:]  O_O

25 Smithk911 Smithk911 | E-mail | Web | 4. dubna 2016 v 12:52 | Reagovat

I really enjoy the article post. Cool. feaefgkckkdgedee

26 Pharme906 Pharme906 | E-mail | Web | 5. dubna 2016 v 6:18 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://aixypeo2.com/ayasta/1.html">cheap goods</a>

27 Smithd47 Smithd47 | E-mail | Web | 14. dubna 2016 v 5:24 | Reagovat

Hello, Neat post. There's a problem with your web site in web explorer, may test thisK IE still is the market leader and a large component to people will leave out your magnificent writing due to this problem. ekfdgcedkbacdggd

28 Smitha367 Smitha367 | E-mail | Web | 20. dubna 2016 v 7:14 | Reagovat

Very interesting  subject ,  appreciate it for posting . All human beings should try to learn before they die what they are running from, and to, and why. by James Thurber. dedgebffbdkegakc

29 Smithc109 Smithc109 | E-mail | Web | 26. dubna 2016 v 4:27 | Reagovat

Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that Thank you for lunch! Whenever you have an efficient government you have a dictatorship. by Harry S Truman. eeabgdecaaeddgdk

30 Winstonagilk Winstonagilk | E-mail | Web | 14. března 2017 v 13:11 | Reagovat

thanks due to the fact that this colossal edifying website, keep up the great jobless check out this <a href=http://onlinecasinos-x.com>online casino</a> offers    , buy <a href=http://www.sextoysfun.net>sex toys</a>

31 ZraigRer ZraigRer | E-mail | 16. srpna 2017 v 0:58 | Reagovat

buy generic cialis online
http://cialiswalmart.net - cialis over the counter at walmart
  compare cialis levitra cialis
<a href="http://cialiswalmart.net">cialis over the counter walmart
</a> - making cialis
vendita online cialis generico

32 Ralphcef Ralphcef | E-mail | 8. září 2017 v 22:01 | Reagovat

cialis generico sito sicuro

<a href="http://cialisxrm.com/">cialis generic</a>

comprar tadalafil cialisВ®

<a href=http://cialisxrm.com/>buy cialis online</a>

33 TimothyjaG TimothyjaG | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 7:17 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/zz2lqI9K

transfer credit card debt 0% apr, make money online casino affiliate, how to make money online ways, how to transfer paytm wallet balance to bank account, casino royale movie online with english subtitles, hippodrome online casino reviews, how to make money from online games, online casino slots tricks
, online casino free signup bonus no deposit required australia, earn money from home typing, online surveys getting paid, how to make money with your photos online, film casino royale online subtitrat, paypal money generator android, best live casino online, how nurses can make money from home, how do moms make money from home, online casino free money to play, how to make some extra money in india
, casino online kostenlos 777, make money log in sign up forgot your password, can you make money on betting exchanges, how to make money blackjack online, how to make money online with playing games, transfer money to prepaid paypal debit card, making money with classified ads by melvin powers, credit card balance transfer husband to wife

34 Thozaskiz Thozaskiz | E-mail | 3. dubna 2018 v 12:50 | Reagovat

viagra 10mg price last post
http://rxviagracan.com - viagra for sale
  cures for ed
<a href="http://rxviagracan.com">viagra for sale canadian
</a> - viagra information side effects home
viagra 20mg canada forum software

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama