Listopad 2007

2) nej zvíže

20. listopadu 2007 v 17:49
Ahojj

máme tu další dizkuzi na téma MAZLÍČCI

a kdo by chtěl se zeptat na něco jiného tak ať mi napíše na -ucime-se@seznam.cz

Šílená pohádka

20. listopadu 2007 v 17:41

Šílená pohádkasimsnovi

20. listopadu 2007 v 17:39

Simsnovi

seriáli

rodina


Horákovi

20. listopadu 2007 v 17:25

Horákovi

znělky

díly

1) otázka - šikana

20. listopadu 2007 v 17:00
Ahojj
máme tu první otázku na téma šikana

co si myslíš o šikaně ???

co to je ???

20. listopadu 2007 v 16:51

Ahoj

tato rubryka je hlavně o otázkách které vás zajímají
budeme o tom si viměnovat názory kdo co si otom
myslí.


chtěli byste se na něco zeptat tak mi pište na email - ucime-se@seznam.cz

ahojjjjj

Zápísek

20. listopadu 2007 v 16:38
ZÁPÍSEK

ahoj
stalo se ti ve škole něco hrozného, šíleného ???
............nebo naopak něco hrásného jedinečného????

tak mi napiš na tento email ---
ucime-se@seznam.cz


!!! a připiš tam !!!!
a)přezdívku
b)blogaž mi to pošleš tak mi nepiš do komentíků

ahooojj

1) nej blog přihláška

18. listopadu 2007 v 16:22
ahoj přihlas se o nej blog !!!

a)blog
b)jméno

tak hurá dotoho

násobilka

18. listopadu 2007 v 13:15 MATIKA
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
_________________________________________________________
3,6,9,12,15,18,21,24,27,30
_________________________________________________________
4,8,12,16,20,24,28,32,36,40
_________________________________________________________
5,10,15,20,25,30,35,40,45,50
_________________________________________________________
6,12,18,24,30,36,42,48,54,60
_________________________________________________________
7,14.21,28,35,42,49,56,63,70
_________________________________________________________
8,16,24,32,40,48,56,64,72,80
_________________________________________________________
9,18,27,36,45,54,63,72,81,90


tady

Chemická vazba

18. listopadu 2007 v 12:30 CHEMIE

Chemická vazba

Valenční síly = chemická vazba
Elektronová teorie - podstata je přenos e
Ve spojení (vytvoření vazby) mezi 2 atomy dojde tehdy získá-li každý ze zúčastněných atomů konfiguraci nejbližšího vráceného plynu.
a)předání e (1dá a 1 bere)-iontová vazba
b)sdílení dektronového páru H - H
kovalentní vazba
vlnově - mechanický výklad chemické vazby
1)teorie valenčních vazeb (VB teorie)
2) teorie molekulových orbitalů (MO teorie)
l - délka vazby = rovnovážná vzdálenost mezi
jádry spojených atomů
D - disociační E
Ev - vazebná energie


Chemická reakce

18. listopadu 2007 v 12:29 CHEMIE

Chemická reakce

-děj vyvolaný změnou vnějších podmínek
-1 nebo více vazeb v molekulách výchozích látek zanikne a tyto vazby jsou nahrazeny vazbami novými
Výchozí látky - reaktanty
Konečné látky - produkty
Při chemické reakci dochází vždy ke změně E systému dílčí kroky, ke kterým v průběhu děje dochází nazýváme reakční mechanismus.
Třídění chemických reakcí:
1) podle počtu fází - homogenní (1 fáze)
- heterogenní (2 - více fází)
2) podle počtu reaktantů a produktů
a) skladné (adice, syntézy) A + B -- AB
b) rozkladné (eliminace, analytické) AB -- A + B
c) nahrazování (substituce, vytěsňování) AB + C -- AC + B
d) podvojné záměny (konverze) AB + CD - AD + BC
3) podle počtu probíhajících reakcí
a) izolované (vzácné)
b) simultánní
-následné A -- B - C ….
-bočné A B
C
-zvratné A B
4) podle typu částic, které se účastní reakce
-molekulové
-iontové
-radikálové - částice, která vzniká hemolytickým rozštěpením elektronového páru
A - B --- A + B
5) podle typu částic, které se při reakci přenáší
- oxidačně redukční reakce = přenos e
-protolytické reakce - přenos H
(acidobazické reakce)
-koordinační procesy - přenos atomů nebo skupin
lýza = rozklad
Jak a proč chemické reakce probíhají:
-chemická kinetika
-chemická termodynamika


Referát - Přírodopis - Hmyz

18. listopadu 2007 v 12:24 PŘÍRODOPIS

Hmyz

Hmyzí tělo je rozděleno na 3 části:
- hlava
- hruď
- zadeček

Orgány hmatu a čichu jsou u hmyzu tykadla. Hruď hmyzu nese tři páry článkovaných končetin a dva páry křídel. V zadečku hmyzu je umístěno srdce, převážná část zažívací;trávicí trubice, vylučovací a pohlavní;rozmnožovací orgány.
Pokud se z vajíčka vylíhne nymfa;larva, která se už skoro podobá dospělému hmyzímu jedinci, jedná se o proměnu nedokonalou. Pokud se larva vylíhlá z vajíčka dospělému hmyzímu jedinci nepodobá, nemá ani náznaky očí a křídel a někdy má i odlišný typ ústního ústrojí, pokud se dále mění v klidové stadium - kuklu, je to proměna dokonalá.
Základním typem ústního ústrojí u hmyzu je ústrojí kousací. Další typy ústního ústrojí hmyzu vznikly přizpůsobením se různému způsobu přijímání potravy. Jedná se o ústrojí bodavě sací a lízavě sací. Vývoj hmyzu z vajíčka až do dospělosti se nazývá proměna;ontogeneze.

Hmyz s proměnou nedokonalou

Dospělí jedinci jepic mají zakrnělé ústní ústrojí. Do skupiny vážek náleží:
- motýlice,
- šidélka,
- vážky
- šídla
Do třídy hmyzu s proměnou nedokonalou patří řády: jepice, vážky švábi , škvoři , kudlanky;kudlanka, rovnokřídlí, strašilky , stejnokřídlí a ploštice. Škvoři mají tělo zakončené dvěma přívěsky ve tvaru klíštěk.
Škvoři jsou všežravci, nejběžnějším je škvor obecný. Řád rovnokřídlí zahrnuje kobylky, cvrčky a sarančata.
Rovnokřídlí se vyznačují tím, že mají třetí pár nohou přeměněný na nohy skákací. Švábi jsou živoucí fosilie, protože žijí na Zemi v téměř nezměněné podobě už od prvohor. První pár nohou upravený k lovu kořisti, kdy na spodní straně stehna a holeně, které se svírají jako kleště, jsou špičaté a pevné ostny, má kudlanka.
Do třídy strašilky patří strašilky, pakobylky a lupenitky. K řádu stejnokřídlí patří křísi, mšice, pěnodějky a cikády. Ploštice mají první pár křídel přeměněný v kožovité polokrovky.

Hmyz s proměnou dokonalou - síťokřídlí, chrostíci, dvoukřídlí, blechy

K řádu dvoukřídlých patří: moucha domácí, masařky, bzučivky, ovádi, bzikavky a komáři. Larva stejně jako dospělé zlatoočko se živí mšicemi. Nejčastější kořistí larvy mravkolva jsou mravenci. Kukly chrostíků jsou pohyblivé, před vylíhnutím čile plavou ve vodě. Larvy dvoukřídlých nemají končetiny, dospělci mají pouze 1 pár blanitých křídel. Samičky ovádů, bzikavek a komárů se živí krví, samečci zase pouze nektarem;šťávou.
Svým zbarvením, kterým připomínají vosy nebo včely, jsou známé pestřenky. Blechy cizopasí na savcích a ptácích, mají bodavě sací ústrojí a chybí jim křídla. Podle křídel, které jsou protkány velmi jemnou a bohatou žilnatinou, dostali jméno síťokřídlí. Ke známějším z čeledi síťokřídlých patří např. zlatoočky a mravkolvi.

Hmyz s proměnou dokonalou - motýli

Ústní ústrojí motýlů je až na výjimky přeměněno v sosák. Motýli mají dva páry křídel, které jsou oboustranně pokryty překrývajícími se barevnými šupinkami. Ne zcela přesně se motýli dělí na denní - mají paličkovitá tykadla - a noční, kteří mají tykadla nitkovitá nebo s různými výrůstky. Larvy motýlů se nazývají housenky a jejich ústním ústrojím jsou kusadla. K našim nejznámějším denním motýlům patří babočka.
Housenka bource morušového se kuklí do kokonu, který je tvořen vlákny z výměšků pozměněných slinných žláz, přičemž tato vlákna jsou surovinou pro výrobu hedvábí. Housenky zavíječů znehodnocují skladované potraviny, např. mouku či sušené ovoce. Housenky některých zavíječů žijí pod hladinou, mají totiž vyvinuté žábry. Housenky, které jsou zavalité a lysé a mají na posledním článku růžek, má motýl lišaj.

Hmyz s proměnou dokonalou - blanokřídlí, brouci

Samice blanokřídlých mají zadeček často zakončen kladélkem, u některých skupin blanokřídlých, např. u včel a vos, je přeměněno v žihadlo. Charakteristickým znakem brouků je obvykle tvrdý první pár křídel, který nazýváme krovky.
Larvy širopasých se nazývají housenice. Lumci nabodávají kladélkem hmyzí larvy a kukly a kladou do nich po jednom svém vajíčku. Mravenci patří mezi tzv. sociální hmyz, tzn., že žijí ve společenstvech s dělbou práce. Většina včel žije samotářsky, jediná u nás společensky žijící včela je včela medonosná. Mezi brouky žijící ve vodě řadíme potápníky. Mezi dřevokazné brouky patří např. kůrovec nebo lýkožrout.
Když zadeček blanokřídlého hmyzu přisedá k hrudi celou šíří, nazýváme skupinu širopasí, patří do ní např. ploskohřbetky, pilatky a pilořitky. Pokud je zadeček hmyzu připojen k hrudi stopkou, nazývá se skupina štíhlopasí. Řadí se k nim např. lumci, žlabatky, mravenci, vosy, včely a čmeláci. Naším největším mravencem je mravenec dřevokaz. Naše největší a nejznámější vosa je sršeň obecný.
//<![CDATA[ //]]>

Referát - Přírodopis - Jaguár

18. listopadu 2007 v 12:16 PŘÍRODOPIS
Jaguár (Panthera onca)

Základní údaje
Délka těla od 1200 do 1800 mm
Váha od 70 do 120 kg
Délka života od 12 do 16 let
Jaguár je často zaměňován s Leopardem. V závislosti na tom, o jaký poddruh se právě jedná má podobnou, hnědo-žlutou základní srst která je charakteristicky značkována tmavými rozetami. Jaguár má poměrně mohutnější hlavu a kratší nohy. Má i kratší ocas. Leopard nosí dlouhý ocas špičkou vzhůru. Velikostí a základním zbarvením se obě šelmy neliší.
Jaguár žije hlavně v Jižní Americe. V Severní Americe se s ním setkáváme jen v jižních státech. Způsobem života se podstatně neliší od svých ostatních příbuzných. Výborně skáče, plíží se a znamenitě šplhá po stromech. Podobně jako tygr se rád koupe a dokáže přeplavat i široké jihoamerické veletoky.
Jaguár útočí na člověka jen tehdy, je-li poraněn. Jinak se mu jako ostatní šelmy vyhne. Rád pobývá u vody, kde číhá na svou oblíbenou kořist, na velké hlodavce - kapybary. Jinak loví i jiné větší savce, jako jsou tapíři a velká domácí zvířata. Nepohrdne však ani ptáky a drobnými živočichy.
V přírodě se mezi jaguáry tu a tam vyskytnou černě zbarvené kusy - jako u levharta. To jsou nejvyhledávanější zvířata pro zoologické zahrady. V zajetí se chová jaguár stejně jako levhart. Mladá koťata snadno zkrotnou a dají se vodit na řemínku jako psi. Snadno se také rozmnožuje, a dokonce se i kříží s levhartem.
Velikost zvířat a jejich zbarvení se velice liší podle místa jejich výskytu. Jaguáři z hustých pralesů Amazonky jsou často až o polovinu menší a obvykle též tmavší než jejich příbuzní z více otevřených terénů.
//<![CDATA[ //]]>

1 bleskajda

18. listopadu 2007 v 12:11
ahojjjj je tu 1 bleskajda
 1. přezdívku
 2. blog
 3. co za diplomen
 4. jak je dlouhý Nil
 5. kdo oběvil AMERIKU
 6. kdy stroskotal titanic
 7. hlavní město Německa
 8. hlavní město Francie
 9. rozloha EVROPI
 10. rozloha AUSTRÁLIE
 11. rozloha ANTERKTIDY
 12. rozloha AMERIKY
 13. rozloha AFRIKY
to vše a že je to 1 bleskovka tak vyhrává každý kdo to bude mýt správně a kdo bude mít alspoň něco správně tak dotoho

Referát bulharsko

18. listopadu 2007 v 11:52 ZEMĚPIS

referát Bulharsko

Bulharsko
Základní informace:
Rozloha: 110 994 km2 Měna: 1 leva= 100 stotinek
Počet obyvatel: 8 172 000 Úřední jazyk: bulharština
Hustota zalidnění: 74 obyv./km2 Písmo: azbuka
Hlavní město: Sofija Členství v: OSN, CEFTA
Státní zřízení: republika HDP: 6 200 $/obyv.
Přírodní poměry:
Poloha- Bulharská republika patří k největším balkánským státům a leží ve východní části Balkánského poloostrova. Na severu hraničí s Rumunskem, s nímž má přirozenou hranici řeku Dunaj, která spojuje Bulharsko se všemi podunajskými státy, na západě hraničí se Srbskem a Černou horou a Makedonií, na jihu s Řeckem, na jihovýchodě s Tureckem a na východě s Černým mořem.
Povrch- V Bulharsku převládají roviny a pahorkatiny, které zabírají 2/3 celkové plochy. Zbývající část pokrývají horské masivy, kde se dá lyžovat až do konce dubna. Středem Bulharska se táhne k jihu vyklenutý třetihorní horský oblouk Stará planina, dříve nazývaný Balkán, z čehož se odvozuje název celého poloostrova. Stará planina je důležitou klimatickou hranicí. Nepropouští na jih studené severní proudění, proto má jižněji položená Hornothrácká nížina, kraj známý chovem ovcí a koní i vynikajícím vínem, teplejší podnebí než Dunajská nížina, která leží na sever od pohoří. Na jih od Staré planiny se za mezihorskými Podbalkánskými kotlinami paralelně táhne nižší, ale rovněž krystalické pásmo zvané Sredna gora. V jihozápadní části Bulharska se rozkládá nejvyšší pohoří Rila, s nejvyšší horou Musalou, vysokou 2925 m. n. m. V Rile jsou čistá horská jezera, pramení tam řeky Iskăr, Marica ( považovaná za národní řeku ), Mesta, a přítoky Strumy, ve vyšších polohách žijí kamzíci a mufloni, na stráních rostou vzácné horské rostliny jako Protěž. Na jih od Rily se vypíná pohoří Pirin, od Rily oddělené jen úzkým průsmykem Predel. Poblíž leží Rodopy, které jsou bohaté na vodní zdroje a nerostné bohatství. A nesmím zapomenout ani na rozlohově malé, ale poměrně vysoké pohoří Vitoša.
Vodstvo- Bulharsko je bohaté na vodní zdroje, z nich největší jsou Černé moře a řeka Dunaj. Říční síť je hustá, ale až na mohutný Dunaj jsou řeky na vodu nepříliž bohaté a nestálost průtoků znemožňuje jejich využití pro plavbu. V horách je několik stovek horských jezer a vybudováno bylo i několik přehradních nádrží užívaných k zavlažování a výrobě elektrické energie. Černé moře je pro Bulharsko branou do světa. Je totiž důležitou obchodní cestou, základnou průmyslového rybolovu a nejnavštěvovanější turistickou oblastí. Do Černého moře je odvodňováno 57% území. Zbývajících 43% do Egejského moře. Řeka Dunaj je jedinou splavnou řekou Bulharska, využívá se i k zavlažování. Z řek, vlévajících se do Dunaje, jsou největší Iskăr a Jantra. K nejvýznamnějším vodním dílům patří Batacká kaskáda v západních Rodopách, Ardská kaskáda nebo přehradní nádrž na řece Văča.
Podnebí- Bulharsko leží v pásmu mírného kontinentálního podnebí, které se výrazně projevuje v jeho severní části. Na jihu a na východě jsou patrné vlivy středomořského podnebí, charakteristického teplými, suchými léty a mírnými, vlhkými zimami. Množství srážek je přiměřené, což je asi 650 mm srážek za rok. To však ale v horkých létech nestačí, proto je nutné přistoupit k zavlažování.
Půdy- Původní flóra panonské stepi byla na většině míst po zorání nahrazena kulturními plodinami. Orná půda představuje 43% území státu, lesy představují 38%.
Vegetace- Bulharsko má neobyčejně rozmanitou vegetaci. Nejníže se vyskytují dubové lesy, na ně navazují bukové lesy, následují jehličnaté lesy, nad horní hranicí lesa jsou subalpínské hole, porosty kleče nebo jalovců. Na jihu a černomořském pobřeží jsou porosty macchie se zimostrázem nebo cypřiši. V Dunajské nížině najdeme mokřadní vegetaci, v níž dominuje rákos.
Nerostné suroviny- Zdroje nerostných surovin jsou malé, chybí zejména kvalitní paliva. Poměrně velké jsou zásoby nekvalitního hnědého uhlí. Těží se tu ruda mědi, zinku a olova.
Obyvatelstvo:
Dnešní Bulhaři patří do skupiny Slovanských národů. Počet obyvatel od roku 1989 klesá, porodnost patří k nejnižším v Evropě, což je asi 1,1 dítěte na ženu. Bulhaři tvoří 83% populace, Turci 8,5%, Romové 2,6% a zbytek, 5,9%, tvoří ostatní národnostní menšiny. Ve městech žijí 2/3 obyvatel, to znamená, že urbanizace je 67,4%. V současném bulharsku panuje naprostá svoboda vyznání. Oficiálním náboženstvím je východní pravoslavné křesťanství. 18% obyvatel je nezaměstnaných. Gramotnost je 98%. Území republiky je rozděleno do 28 krajů.
Hospodářství:
Zemědělství- Zemědělství je významnou složkou ekonomiky. Převažuje rostlinná výroba, soustředěná zejména v Hornothrácké nížině a v Podunají. K nejvýznamnějším plodinám patří zelenina (okurky, rajčata, papriky ), ovoce, vinná réva, slunečnice, tabák, cukrová řepa, bavlna, pšenice a kukuřice. Významné je speciální pěstování růží na vonné oleje a chov bource morušového. Živočišná výroba je zaměřena na chov ovcí, skotu a prasat. Rybolov je významný pro domácí spotřebu.
Průmysl- Průmyslovým odvětvím dominuje potravinářství, metalurgie, textilní a chemická výroba a zpracování tabáku. Hnědé uhlí se spaluje v tepelných elektrárnách, které se na výrobě elektrické energie podílejí zhruba z 50%. Významná je jaderná energetika. Vzrobí 40% elektrické energie.
Doprava- Dopravní infrastruktura je v nekvalitním stavu a naráží i na přírodní překážky. Například přes Dunaj vede v Bulharsku jen jeden most. Problémem je i překonání horských pásem. Největšími námořními přístavy jsou Varna a Burgas. Mezinárodní letiště jsou v Sofiji, Varně, Plovdivu, Ruse a Burgasu.
Zahraniční obchod:
Bilance zahraničního obchodu je vcelku vyrovnaná, vyvážejí se zemědělské plodiny, hutnické a chemické výrobky, dovážejí se stroje a ropa. Hlavními obchodními partnery jsou Rusko, Německo, Turecko a Itálie.
Zajímavosti:
Nejstarší zlato Evropy bylo objeveno v nekropoli ve Varně. Po celém světě jsou slavné bulharské poklady: Vlčitrnský zlatý z doby bronzové, Panagjurištský, Lukovítský poklad, zlato z Vrace a Letnice a Rogozský královský stříbrný poklad. Bulharsko vlastní 7 kulturních památek pod záštitou UNESCO, například Rilský klášter založený v 10. století, či starobylé, romantické rybářské městečko Nesebăr, z něhož dýchá antická exotika.
Současné bulharské výtvarné umění má ve světě dobrý zvuk. Zejména grafika a karikatury. Malíři jako Vladimir Dimitrov, Nikola Petrov, Ilja Beškov a další vystavují s velkými úspěchy svá díla v renomovaných světových síních.
Bulhaři jsou též velmi hudebně nadaní. Světově nejznámnější jsou Boris Christov a Julia Wiener- operní pěvci, Jurij Bukov, Dina Schneidermannová a trio Balgarka- hudebníci.
Z významných osobností v literatuře bych jmenovala autora divadelních her Jordana Radičkova či básníka Christa Boteva. Prezident je Georgi Parvanov, volený přímou volbou na 5 let.
Firmy: lanové a řetězové kladkostroje PODEM, AD Gabrovo; kladkostroje Balkancar
Čerpala jsem ze zeměpisné učebnice Evropa ( Vilímek- Nováková, Scientia, 2001 ), turistického průvodce Bulharskem ( Olympia, 2002 ), encyklopedie Svět do kapsy ( Keith Lye, Ottovo nakladatelství, 2002 ) a internetových stránek: www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bu.html a www.zemepis.com/Bulharsko.php


Referát - 6. třída - Starověké Řecko IV. - Trója a Mykény

18. listopadu 2007 v 11:44 DĚJEPIS
Trója a Mykény
Trója a Mykény - dvě mocná starověká města, dva rovnocenní soupeři. Obě města měla mnoho důvodů k válce, i když leží stovky kilometrů od sebe.
Nebojovalo se však o krásnou Helenu, ale o vliv a bohatství. Památka na slávu a prolitou krev přetrvala staletí a díky hrdinským eposům se stala součástí naší kultury.
Téměř tři tisíce let uplynuly od chvíle, kdy byly napsány první verše slavné epické básně Ilias. Vypráví o tom, jak se okolo roku 1250 př. n. l. lodě plné udatných bojovníků vypravily dobýt maloasijskou Tróju, bohaté město ovládající úžinu Dardanely, jen proto, aby přivezly zpět manželku spartského krále.
V mykénském období, kam spadá trojská válka, byla prý urážka horší než smrt. Touha po slávě a nesmrtelnosti však zřejmě nebyla jediným motivem tak rozsáhlého válečného tažení. Nabízí se proto otázka, kdo mohl mít na ovládnutí města zájem.
MÝTY

Podle antické mytologie vše začalo ve Spartě. Ledu, manželku zdejšího krále Tyndarea, navštívil nejvyšší bůh Zeus v podobě labutě a toto setkání nezůstalo bez následků.
Leda porodila čtyři děti, Kastora, Polydeuka, Klytaimnestru a Helenu. Zatímco Kastor a Polydeukes získali zvláštní postavení - byli označováni jako synové Dia (Dioscuri), osudy jejich sester byly mnohem složitější. Helena byla nesmírně krásná žena.
Snilo o ní mnoho mužů, ona si však vybrala spartského krále Menelaa a přísahala mu věrnost. Stalo se však to, co se stát muselo. V době, kdy byl Menelaos na Krétě, ji navštívil Paris, syn trojského krále Priama. Helena mu podlehla, aniž by tušila, že tak plní slib, který dala Paridovi bohyně Afrodita.
S její pomocí si Helenu odvezl do Tróje. Menelaovi nezbylo než žádat nazpět to, co mu právem patřilo. Tak začala válka vedená Menelaovým bratrem a mykénským králem Agamemnonem, o které vypráví epos Ilias.
SLÁVA

Starověké město, které Řekové nazývali Troia nebo Ilion, mělo významnou strategickou pozici. Kromě zmíněné úžiny spojující Černé a Egejské moře se v její blízkosti nacházela pozemní obchodní stezka, která vedla po západním pobřeží Malé Asie.
Bohatství Tróje pramenilo pravděpodobně z celních poplatků, které byly vyžadovány od obchodníků putujících po moři i po souši. Proč právě tady?
Byla také vyslovena domněnka, že starověká plavidla nemohla plout proti větru, který tu po většinu roku vane ze severovýchodu, a musela proto čekat poblíž "větrné" Tróje na příhodný vítr. O vybírání cla svědčí i nálezy předmětů mnoha různých kultur.
Je jasné, že takový příliv bohatství budil závist, a mohl být příčinou ne jedné, ale hned několika trojských válek.
ZAPOMNĚNÍ

Oblast Troady, kde se zbytky slavného města rozkládají, byla osídlena již od začátku třetího tisíciletí před naším letopočtem. Přestože zde lidé žili ještě v období helénismu a za římské nadvlády, následující dvě tisíciletí Trója patřila pouze do říše fantazie.
Skutečnost, že kdesi v okolí leží zbytky města známého z homérských eposů, potvrzovalo mnoho řeckých a latinských pramenů, ale až do devatenáctého století jim nikdo příliš nevěřil.
V roce 1822 přišel jistý Charles McLaren s tvrzením, že na pahorku, který nesl turecký název Hisarlik, se mohou skrývat zbytky legendární homérské Tróje.
Vědecké autority tehdy však považovaly příběh o trojské válce za mýtus, který nemá se skutečnými dějinami nic společného, a McLarenovo tvrzení zůstalo téměř padesát let bez povšimnutí.
VZKŘÍŠENÍ

Jestliže jméno Charlese McLarena dnes nikdo nezná, rozhodně se to nedá tvrdit o muži, který se s jeho myšlenkami seznámil a využil je k navrácení ztraceného města na mapu světa.
Byl jím německý obchodník a amatérský archeolog Heinrich Schliemann. V letech 1870-1890 zde prováděl rozsáhlé vykopávky způsobem, který přivodil pozdějším skutečným archeologům mnoho starostí. Schliemann se snažil najít doklad pravdivosti mýtu o vyvrácení města a to se mu do jisté míry podařilo. Při procházení jednotlivých vrstev narazil na zbytky města, uprostřed něhož stála opevněná akropole s královským palácem (dnes bývá označována jako Trója II).
Důkazem, že jde o homérskou Tróju, měla být skutečnost, že tato perioda v dějinách města skončila rozsáhlým požárem. Zajímavým objevem byly cennosti nalezené v této vrstvě, které Schliemann neváhal označit jako Priamův poklad.
NOVÉ SKUTEČNOSTI
Výzkum prováděný během posledních deseti let pomohl zjistit více o historii města. V okolí kopy, které podle všeho chránily sídlo pod citadelou. Tomu by odpovídalo i svědectví chetitských pramenů. Zmiňují se o městě zvaném Tarusia a slovo tara by podle odborníků mohlo znamenat "dřevo".
Dá se proto předpokládat, že dolní město bylo dřevěné. Homérova Ilias však zná pouze kamenné hradby - a právě jejich poškození je klíčem k pochopení zániku města. Trhliny svědčí o zemětřesení, které smetlo okolo roku 1250 Tróju VI. Zanedlouho poté osídlili ti, co přežili, pahorek znovu.
Na ruinách byly postaveny nové příbytky, které zaplnily místo uvnitř citadely. Podle jejich umístění se dá usuzovat, že město mělo být dále rozšířeno, ale nestalo se tak. Ničivý požár ukončil trvání Tróje VII a.
Dvakrát po sobě jdoucí zkáza slavného města se zapsala do historie, a zřejmě se stala základem i Homérova eposu. Lidé žili na pahorku i nadále, ale dřívějšího věhlasu Trója nikdy nedosáhla a po zániku Říma město upadlo v zapomnění.
ZLATÉ MYKÉNY
Schliemann se však nezajímal jen o Tróju, ale našel i zbytky jiného města, které mělo v trojské válce rozhodující úlohu. Byly jím Mykény, ležící v Argolidě, tedy v severovýchodní části Peloponéského poloostrova. Souvislostí mezi Mykénami a trojskou válkou je mnohem více, než napovídá skutečnost, že vrchním velitelem řecké výpravy byl mykénský král Agamemnon.
Ilias popisuje Mykény jako mocné město s opevněnou citadelou, což se při nálezech potvrdilo. Jejich obrovské hradby, zvané pro svou mohutnost kyklopské (průměrná tloušťka byla šest metrů), chránily palácový komplex s mnoha administrativními budovami, svatyněmi a místnostmi pro krále.
O bohatství svědčí množství zlatých předmětů, nalezených v šachtových hrobech, umístěných uvnitř kruhového pohřebiště.
MOC A SOUBOJE
Existuje mnoho důvodů, proč se právě toto opevněné město dokázalo ve čtrnáctém století před naším letopočtem prosadit a rozšířit svůj vliv stovky kilometrů daleko.
Mykény ležely na velmi výhodném místě, odkud bylo možné kontrolovat obchod s městy egejské oblasti.
O rozvinutých obchodních stycích svědčí i nálezy mykénské keramiky na Sicílii a v dalších částech Itálie i ve východním Středomoří. Dobře známá je existence paláců v Pylu a Tirynthu, mykénské lodě se plavily po celém Středozemním moři a i přes značnou geografickou vzdálenost se mohly snadno dostat do konfliktu s Trójou.
ZÁHADNÝ KONEC
Vliv mykénské kultury trval až do roku 1100, kdy byla většina pevností zničena. Příčiny jsou dosud nejasné, spekuluje se o vpádu mořských národů, nájezdech Dórů, podíl viny mohl mít i úpadek obchodu, zemětřesení nebo morové epidemie.
Více nám neprozradí ani nálezy tabulek s krétsko-mykénským písmem, známým jako lineární písmo B. Texty totiž neobsahují žádné zlomky poezie či prózy. Jde o pouhé seznamy zboží pořizované k obchodním a hospodářským účelům.
Jsou však svědectvím o systému placení daní a tím i o ekonomice mykénských paláců. Příčinou zániku mohl být také kromě klimatických změn mnohem méně nápadný krach mykénské centralizované ekonomiky.
Ve stejnou dobu jako Mykény totiž zaniká i množství jiných měst egejské oblasti a pro vnější vpády tu často chybí jakékoli důkazy. S novou bojovou taktikou, kterou přinesly barbarské kmeny, začal úpadek obchodu, ze kterého města získávala bohatství.
Zničení obchodní sítě s sebou přineslo období úpadku tak hlubokého, že ještě ve starověku o něm chyběly bližší zmínky, a následující staletí si vysloužila název "temná".
SVĚDECTVÍ EPOSŮ
Památky na mykénskou dobu se zachovaly i v Homérových eposech. Na jednom ze Schliemannových mykénských nálezů pocházejícím ze šestnáctého století př. n. l. vidíme bojovou scénu, na níž se jeden bojovník kryje za velkým štítem. Ačkoli se od třináctého století př. n. l. podobné štíty nepoužívaly, homérský hrdina Ajax nesl ještě po pěti staletích "štít podobný zdi".
V díle, které pochází z osmého století př. n. l., se tedy zachovala vzpomínka na válečnou výstroj, kterou celá staletí nemohl nikdo spatřit. Jak je možné, že takové detaily přečkaly tak dlouhou dobu? Je pravděpodobné, že se vyprávění šířila prostřednictvím různých básníků až do chvíle, kdy dostala ucelenou podobu eposu s pravidelným metrem, tedy střídáním krátkých a dlouhých slabik.
Stalo se tak v osmém století před naším letopočtem zásluhou Homéra, jemuž je i dnes (přes řadu námitek) připisováno autorství. Věřit doslova jeho příběhu o dobytí Tróje můžeme jen stěží. Přesto je možné, že nám něco zdánlivě tak neměnného, jako jsou Homérovy verše, přinese ještě další překvapení.
Trojská válka
V Tróji ležící v Malé Asii v té době vládli král Priamos a Hekaba. Když se Priamovi narodil syn Paris, musel ho dát na smrt do hor, neboť věštba slibovala kvůli Paridovi zkázu Tróje.
Parise ale vychovala medvědice a pak se ho ujal pastýř. Paris se dostal do města, kde vyhrál soutěže a otec ho poznal. Pak se Paris vydal do Sparty a králi Meneláovi odvezl nejkrásnější ženu světa Helenu. Meneláos shromáždil vojsko (Odysseus, Achilleus, Agamemnón - bratr Meneláa) a vydal se dobýt Tróju.
Trója padla desátého roku dlouhých bojů, během nichž padl Achilleus po zasažení Paridovým šípem do paty, když mstil smrt svého přítele Patrokla (toho totiž zabil Priamův syn Hektor). Když i Paris padl, chtěla Helena domů a pomáhala Řekům. Dobili Tróju mstí - předstírali, že boje vzdali a odtáhli a na břehu nechali Trójanům dřevěného koně. Uvnitř však byli schovaní Řekové v čele s Odysseem a ti Tróju dobyli.

Referát - 6.třída - Starověký Egypt

18. listopadu 2007 v 11:40 DĚJEPIS

Starověký Egypt

Vzhledem ke klimatickým a přírodním podmínkám došlo v Egyptě k podobnému rozdělení jako v Mezopotámii, tedy k rozdělení na Horní a Dolní Egypt.
Kolem roku 3 000 si král Horního Egypta podrobil i Dolní Egypt a dal základ jednotnému státu. Dějiny Egypta byly pro přehlednost rozděleny podle dynastií vládnoucích rodů pocházejících z různých krajů. Dějiny Egypta můžeme rozdělit na období Staré; Střední a Nové říše.
Kamenné stavby podobné jehlanu nazýváme pyramida;pyramidy, podle nich se nazývá i období Staré;staré říše dobou stavitelů pyramid. Za období největšího hospodářského rozmachu Egypta je považována doba Nové říše.
Mezi nejvýznamnější panovníky a stavitele pyramid Nové říše jsou řazeni Thutmos III. a Ramess II. Stejně jako v Mezopotámii hráli i v Egyptě velmi důležitou hospodářskou a náboženskou roli kněží;duchovní, jejich postavení vyplývalo z velkého množství lidmi uctívaných bohů, mocenským protipólem byli otroci, kteří na rozdíl od kněží neměli žádná práva ani moc.
Základem egyptského náboženství byla víra v posmrtný život, proto si také faraóni nechávali stavět pyramidy, v kterých měli uložené vše potřebné k přechodu do říše mrtvých. Jako základ pro posmrtný život bylo pro Egypťany a Egypťanky zachování tělesné schránky zemřelého, proto těla mrtvých mumifikovali, aby zabránili přirozenému rozkladu.
Egypťané také znali písmo, které se nazývá hieroglyfické;hieroglyfy, vyvinulo se z obrázkového písma. V Egyptě díky potřebě mumifikace vzniká nový vědní obor - lékařství. Panovník v Egyptě používal označení faraón a byl uctíván jako Bůh nebo syn Boha. V Egyptě se psalo na papyrus , který rostl při březích Nilu, nakrájel se na tenké proužky, které se slepovaly do dlouhých pásů (svitků).
V Egyptě byly položeny základy věd, např. astronomie, která umožnila vznik kalendáře s celkovým počtem 365 dní v roce.
K první mírové smlouvě v dějinách (mezi egyptským faraónem a králem Chetitů) došlo v období Nové říše za panování Ramesse II.
Pro egyptské malby je charakteristická forma malby - tzv. egyptský kánon, což znamená, že postavy byly zobrazovány z profilu;boku v trochu nepřirozené pozici.

Zemědělství a řemeslo

Nejúrodnějším místem Egypta bylo údolí řeky Nilu. Znalost zemědělství se rozšířila do Egypta z Mezopotámie. Pyramidy jsou obrovské stavby ve tvaru jehlanů. Nejznámějšími stavebními památkami Egypta jsou pyramidy.
Ve 3. tisíciletí př.n.l. vznikaly stupňovité pyramidy, později měly stěny rovné;hladké. Lidé v Egyptě budovali soustavy zavodňovacích;zavlažovacích kanálů.
Egypťané znali hrnčířský kruh a vypalovací pec. Vysokou úroveň v Egyptě měla výroba látek, tedy tkalcovství. Egypťané ovládali tepání kovů, tedy kovotepectví. Egypťané ovládali odlévání kovů, tedy kovolitectví. Pyramidy sloužily jako hrobky faraonů; panovníků;králů.

Společenský život v Egyptě

Egyptské pyramidy sloužily jako hrobky faraonů. Nejznámější a největší pyramidy se nacházejí ve městě Gíza. Egyptské školy vznikaly při chrámu. Egyptské školy mohli navštěvovat chlapci.
Egyptští muži se oblékali do krátké zavinovací sukně. Egyptské ženy nosily střižené dlouhé úzké šaty. Nejoblíbenějším šperkem Egypťanů byl velký límcový náhrdelník zhotovený ze zlata.
Egypťané chodili bosí nebo v jednoduchých sandálech. Egyptští kněží a děti nosili vyholené;holé hlavy, ostatní nosili paruku nebo vlasy zastřižené na ramena. Egyptští muži se holili, líčili se jak muži, tak ženy.

Sjednocení Egypta

Egypt se původně dělil na Horní a Dolní Egypt. V Egyptě vládnul faraon. Faraon byl v Egyptě pokládán za ztělesnění boha, měl neomezenou moc a jeho slovo bylo zákonem. Faraonovi patřila v Egyptě veškerá půda. Slovo dynastie označuje jeden panovnický rod.
Po faraonovi byli nejdůležitější společenskou vrstvou kněží, plnili náboženské úkony. Chrámy byly centrem vzdělanosti;moudrosti;učení.
Základním společenstvím byla v Egyptě vesnická občina. Horní Egypt se nacházel na jihu, tedy na horním toku Nilu. Dolní Egypt se nacházel na severu, tedy na dolním toku Nilu.
V první polovině 3. tisíciletí př.n.l. se pod nadvládou Horního Egypta spojilo celé území Egypta v jeden celek. Zakladatelem sjednoceného Egypta pod nadvládou Horního Egypta byl faraon Meni. Titul faraona se v Egyptě dědil po mužské linii.
Egyptští vojenští velitelé potlačovali nepokoje mezi obyvatelstvem, bránili stát před nepřáteli a vedli výbojné války. Egyptští úředníci byli vybíráni hlavně z řad faraonových příbuzných, nejdůležitější byl vezír, který řídil státní správu. Mezi egyptské úředníky patřili i výběrčí daní, účetní, písaři a správci sýpek.

Stručné dějiny - základní datace a údaje o starověkém Egyptě

Nejstarším obdobím dějin Egypta byla archaická říše, ta spadá do první poloviny 3. tisíciletí př.n.l. Období, kdy byl Egypt silným státem nazýváme Stará říše - druhá polovina 3. tisíciletí př.n.l.
O Střední říši v Egyptě mluvíme od začátku 2.. tisíciletí př.n.l. Nová říše v Egyptě byla ve druhé polovině 2. tisíciletí př.n.l. Období mezi egyptskými říšemi Starou, Střední a Novou se nazývají mezidobí.
Pozdní Egypt se nazývá období dějin samostatného Egypta - 11. - 4. st. př.n.l. Roku 332 př.n.l. dobyl Egypt makedonský král Alexandr Makedonský zvaný Veliký.
Po smrti Alexandra Makedonského se jeho vojevůdce Ptolemaios stal vládcem Egypta. Roku 30 př.n.l. byl Egypt připojen k Římu jako provincie. Poslední egyptskou panovnicí byla známá Kleopatra z dynastie Ptolemaiovců. Egypt byl napaden mořskými národy v době Nové říše. Mořskými národy se nazývají kmeny, které se daly do pohybu koncem 2. tisíciletí př.n.l.
Před vstupem do Egypta vyvrátily mořské národy říši Chetitů v Malé Asii a zpustošily Sýrii a Palestinu. V období Nové říše ovládal velkou část Egypta velekněz boha Amóna.
V 7. století př.n.l. dobyla Dolní Egypt Asýrie. Roku 525 př. n l. se stal Egypt součástí Persie; perské říše. Dynastie, kterou Ptolemaios založil, se nazývá ptolemaiovská. Ptolemaiovská dynastie vládla v Egyptě do roku 30 př.n.l., kdy se stal Egypt součástí Říma; římské říše.

Písmo, pyramidy a zikkuraty

Úvahy o nesmrtelnosti najdeme v sumerské literatuře v eposu o Gilgamešovi. Jako hrobky sloužily pyramidy egyptským králům, kterým se říkalo faraoni. Písmo, ve kterém jeden znak označoval jednu slabiku, se nazývá slabičné písmo. Abeceda, kde každé hlásce odpovídá jeden znak, se nazývá hlásková abeceda.
Seříznutým rákosem se psalo na hliněné tabulky klínovým písmem. Nejznámější egyptské pyramidy se nacházejí v Gíze. Na vrcholu každého zikkuratu stál chrám.
Egypťané stavěli obrovské pyramidy, v Mezopotámii se stavěly terasovité zikkuraty. Jednoduché tvary vzniklé zjednodušováním obrázků se nazývají piktogramy. Později se v Mezopotámii stal ze sumerštiny mrtvý jazyk, který uměli používat jen vzdělanci.

Dar Nilu

U řeky Nil vznikala malá knížectví, ze kterých vznikly dva velké státy - Horní a Dolní Egypt. Ke sjednocení Egypta došlo na počátku 3. tisíciletí před n. l. Egyptské lví sochy s lidskou hlavou se nazývají sfingy .
Lidé se v povodí řeky Nil začali usazovat asi v 6. tisíciletí před Kristem. Horní a Dolní Egypt sjednotil král Horního Egypta, který se nazýval Meni. Konec Střední říše je spojen s vpádem nájezdníků pocházejících z Asie.
Doba vlády ,,stavitelů pyramid,, se shoduje s obdobím Staré říše. Období Staré říše se také někdy nazývá epocha vlády stavitelů pyramid. Největší pyramidu má vládce Staré říše, který se jmenuje Cheops;Chufu. Na Sinajský poloostrov podnikali Egypťané výpravy pro cedrové dřevo. Nejstarší je Džoserova pyramida.

V zemi faraonů, pyramidy

Na konci 13. století podnikaly tzv. Mořské národy nájezdy z pevniny i z moře. Alexandr Makedonský připojil Egypt ke své zemi a jeho nástupci v Egyptě byli Ptolemaiovci. Král Amenhotep IV. neboli Achnaton zrušil uctívání boha Amona;Amóna a zavedl boha Atona. Vládce a válečník Ramses II. byl nucen bojovat s Chetity. Po nástupcích Alexandra Makedonského;Velikého ovládli Egypt Římané.
Egyptskému písmu se říkalo hieroglyfy a dovedlo zaznamenat hlásky i slabiky. V Údolí;údolí králů se nacházejí hrobky ve skálách s mumiemi panovníků. Tělům, která se po smrti nabalzamovala, se říká mumie.
Největší rozmach Egypta proběhl v období Nové říše. Egypťané slepovali svitky z papyrusu , který byl vyroben z rákosu. Úlomkům keramiky, kterými se psalo, se říkalo ostraka.

Starověk (Egipt a Mezopotánie)

18. listopadu 2007 v 11:35 DĚJEPIS
- obd. starověku se počítá zhruba od r. 3000 př.n.l.
Egypt - území podél řeky Nil;
panovník - faraón > vyžadoval pro sebe božské pocty.
Náboženství: Egypťané věřili, že duše žije po smrti a snažili se různými způsoby zabezpečit její
věčný život v záhrobí > kult mrtvých, dvojník KA
Mezopotámie - území mezi Eufratem a Tigridem; úrodný kraj s více národy (mezi nimi války). Náboženství: představovalo kult přírodních božstev ochraňující život, zajišťující bohatou úrodu, plodnost atd. Přesvědčení, že smrtí se člověk stává stínem, který se smutně pohybuje ve tmě bez spojení s lidmi > bez kultu mrtvých
Zde král jen zástupcem či prostředníkem boha na zemi.

architektura:
Egypt - ideální podmínky pro monument. arch. Svahy údolí Nilu poskytovaly dostatek kamene (žuly, čediče i pískovce).
Princip - skládání jednotlivých archit. článků až k výslednému celku (horizontální architráv a vertikální pilíř. N. sloupy) > monolytické n. členěné na patku dřík a hlavici. Hl. funkci měla archit. náboženská.
Vyvíjí se od mastab (kamenná hrobka, nejstarší patřila faraónovi Menimu),přes chrámy, k pyramidám (hrobky faraónů) -
- vznik ve Staré říši. > 3 druhy
- Stupňová (1. pyramida Džosérova)
- Skosená (u Dášuru Snofredova)
- Pravidelná (největší pyramida Chufevova) >
> největší si nechali postavit Chufev, Rachef a Menkauré - u Gízy
Ve Střední říší je nahradily skalní hrobky
- Vyvinuly se ve složité stavby, vedla k nim alej sfing > k dvěma mohutným pylonům s kolosy, před
nimiž stály obelisky.
- Také skalní chrámy - Skalní chrám v Luxoru a Karnaku - u Vésetu
Mezopotámie - nedostatek kamene, zato množství kvalitní hlíny > cihly (glazurovány). Cihlová arch. usilovala o dojem jednolitosti, sloupy jen podřadné. Architektura určena v prvé řadě nábož. kultu a reprezentaci panovníka.
Stavěli hl. paláce (chrámy se jim podobaly), východiskem u obou byl dům s místnostmi kolem pravoúhlého dvora (z obrovských paláců dochovány jen trosky v kopcích).
Zikkurat (př. v Uru) - stupňovitá věž se 7°; každý stupeň zasvěcen jiné hvězdě. Vrchní místnost
udržována pro příchod boha.
Babylón - největší město novobabylónské říše, s trojitými hradbami. Město mělo pravoúhlé ulice,
několikaposchoďové domy.
Merdukova cesta - vedla od velké brány k Ištařině bráně a kolem královského paláce k Merdukovu
chrámu.
Domy - s hygienickým zařízením (kanalizace, vodovod...)
sochařství:
společné principy E + M:
- koncepční realismus (nevycházeli z optického vjemu, ale z představy, kterou si o něm vytvořili)
- frontální zobrazení (postava nebyla podána realisticky, ale ze dvou nazíracích hledisek)
z profilu - hlava, ruce, nohy
zepředu - trup, ramena, oko
- hieratická perspektiva (podle významu, který zaujímali > farao největší, otroci nejmenší)

Památky:
Egypt
- socha Džosérova a Chefrénova
- socha Pjopeje I. (bronz, živ. vel.)
- realismus nejvíc rozvinut v sochách služebnictva - Sedící písař, služky ...
- podobizna královny Nefertijti (Thutmos) - realistická, jemný půvab, patří k nejkrásnějším hlavám světs. Sochařství, (manželka Achnatona)
- reliéfy > palety > Narmerova paleta, Nemiho paleta, Byčí paleta, paleta s Šakaly
- kamenné hlavy - Zelená hlava, Červená hlava
- zlatá maska Tutanchamonova (tepaná ze zlata)
Mezopotámie
- socha Gudey
- reliéfy > stély - kamenná deska zachycující významné činy (zejm. panovníků)
- > Náramsinova stéla, Chamurapiho stéla
- reliéfy - umírající lev, raněná lvice, skulptury okřídlených býků s lidskou hlavou (zpodobňují ochranná božstva)

malířství:
Egypt
- hlavním výtvarným prostředkem byla obrysová kresba, barva pouze kolorovala tvar
- figurální scény byly komponovány do horizontálních pásů
- nástěnné malby se prováděly na omítku z nilského bahna, úlomků rákosu, opatřena bílým vápenným podkladem;
- reliéf byl vlastně plasticky modelovanou malbou, souviselo se vznikem písma
- malovali temperou, používali jasných, málo lomených barev - přikládali jim magický význam
- muže od žen oddělovali barvou > muži - tmavooranžová / hnědá
- světležlutá
- v hrobkách se zobrazoval pozemský život zemřelého i jeho záhrobní putování, v chrámech se líčily
výjevy ze života bohů a faraónů.
Náměty: faraónovy činy, postupy řemesel, zemědělské práce, vycházelo z dobové reality
- cena historického dokumentu
Výjevy byly spojeny se symbolickým a magickým významem (př. vítězná bitva měla ochrannou funkci).
Za Achnatona tyto symbolické náměty bojů a lovu nahrazeny realistickými scénami z rodinného života faraona.
Mezopotámie
- zdobí stěny paláců - dochovaly se jen zlomky
- Nedostatek kamene vedl k vynálezu hliněných plastických a polévaných cihel >
- > V Babylóně zdobily hradby i Mardukovu cestu jasně zbarvené cihly s reliéfy zvířat (lvi, draci) na tmavě modrém pozadí.
- nástěnná malba z paláce v Mari > jen nepatrné zbytky ( král s bohyní Ištar)
- Mozaiky z barevných kaménků - na stěnách paláců a sloupech chrámů
- Géniové, zvířata, květiny, geometrické ornamenty

učení

18. listopadu 2007 v 11:14
oooooooooo :)

předměty

18. listopadu 2007 v 11:13
jaký??